Nesneden Piksele: Nft Sanatı

Author:

Year-Number: 2022-99
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-30 17:12:46.0
Language : Türkçe
Konu : Resim-İş Öğretmenliği
Number of pages: 2078-2087
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağda yaşanan pek çok yenilik sanata da yansımış ve dijital sanat yeni bir üretim türü olarak karşımıza çıkmıştır. Kökeni 1960’lara dayanan dijital sanatta, teknolojik gelişmelerin etkisiyle sanattaki konvansiyonel tavrın yerini, sayısal verilerle bilgisayar programlarına bağlı olarak geliştirilen dijital uygulamalar almıştır. Eserin yalnızca dijital olanaklar kullanılarak oluşturulması anlamına gelen dijital sanat, son yıllarda etkisini arttırmış, güncel sanatın önemli bir üretim tekniği haline gelmiştir. Bilgisayar yardımıyla üretimi olduğu kadar sergilenmesi de mümkün hale gelen dijital sanat, zaman içinde farklı bir platformun gelişmesine olanak sağlamıştır; NFT sanatı. Özellikle son bir yılda yapılan rekor fiyatlı satışlar nedeniyle oldukça ilgi çeken NFT platformları, sundukları teknolojik imkanlarla ve farklılaşan üretim/tüketim biçimleriyle sanat piyasasında önemli birer küresel güç haline gelmiştir. Bu makalede NFT’lerin teknik detayları değil, sanatsallıkları üzerinde durulmuştur. NFT sanatında değer kavramı, NFT’lerin kavramsal sanatla olan organik bağı, sanatın nesnesinin piksele dönüşmesi ve güncel sanatın hali hazırdaki anormatifliğinin bu kez de kripto para birimiyle karşılık bulması nitel verilerle açıklanmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesinin belirlenmesi için literatür taraması yapılmış, örnekler üzerinden bir tartışma sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Many innovations in the digital age have also been reflected in art, and digital art has emerged as a new type of production. In digital art, whose origins date back to the 1960s, the conventional approach in art has been replaced by digital applications developed depending on numerical data and computer programs with the effect of technological developments. Digital art, which means that the work is created using only digital possibilities, has increased its influence in recent years and has become an important production technique of contemporary art. Digital art, which has become possible to display as well as to be produced with the help of computers, has allowed the development of a different platform over time; naphtha art. NFT platforms, which have attracted a lot of attention especially due to record-priced sales in the last year, have become an important global power in the art market with the technological opportunities they offer and differentiating production/consumption styles. This article focuses on the artistic aspects of NFTs, not their technical details. The concept of value in NFT art, the organic connection of NFTs with conceptual art, the transformation of the object of art into pixels, and the current anormativity of contemporary art, this time with crypto currency, are explained with qualitative data. In order to determine the theoretical framework of the study, a literature review was made and a discussion was presented through examples.

Keywords