Meta Analiz Yöntemi İle Hava İzoleli Ve Gaz İzoleli Trafo Merkezlerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 2020-2026
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamaları işyerinin ekonomik olarak devamlılığı, çalışanların sağlığı ve iş yeri ekipmanlarının uzun süreli idamesi açısından önemlidir. Spesifik olarak trafo merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sistemlerin yapılarından dolayı farklılık gösterebilmektedir. Bu amaçla; hava izoleli trafo merkezleri ile gaz izoleli trafo merkezlerinin karşılaştırılması literatür inceleme yoluyla yapılmıştır. Toplanan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği içermeyen çalışmalar araştırmanın dışında bırakılmış olup 18 çalışma meta analize dahil edilmiştir. Elde edilen kaynaklar hava izoleli trafo merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, gaz izoleli trafo merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve gaz izoleli ile hava izoleli trafo merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları farklılıkları olarak kategorize edilmiştir. Literatür incelendiğinde İş sağlığı ve güvenliği yönünden iki sistemin karşılaştırılmasının neredeyse hiç yapılmadığı ancak ayrı ayrı incelendiği görülmüştür. İşçi sağlığı, işyeri ve çevre açısından önemli olacağı düşünülen iki farklı uygulamanın karşılaştırılmasının literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Occupational Health and Safety (OHS) practices in workplaces are important for the economic continuity of the workplace, the health of employees and the long-term maintenance of workplace equipment. Specifically, occupational health and safety practices in substations may differ due to the structures of the systems. For this purpose; The comparison of air insulated transformer centers and gas insulated transformer centers was made through literature review. Studies that did not include occupational health and safety in the collected studies were excluded from the study, and 18 studies were included in the meta-analysis. The obtained resources are categorized as occupational health and safety practices in air-insulated substations, occupational health and safety practices in gas-insulated substations, and occupational health and safety practices in gas-insulated and air-insulated substations. When the literature is examined, it is seen that the comparison of the two systems in terms of occupational health and safety is almost never done, but it is examined separately. It has been evaluated that the comparison of two different applications, which are thought to be important in terms of occupational health, workplace and environment, will contribute to the literature.

Keywords