Sürdürülebilir Tekstil Tasarımında Hasattan Tezgaha Kenevir Dokumacılığı: Çayeli Örneği

Author:

Year-Number: 2022-99
Number of pages: 2007-2019
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk el sanatlarının en zengin ürünlerinden birisi de el dokumalarıdır. Anadolu’nun zengin kültürü bunu ortaya koymaktadır. Anadolu’nun her yöresinde gelenek ve göreneklere bağlı kalınarak dokuma sanatı günümüze ulaşmıştır. İnsanların en önemli gereksinimlerinden olan giysilerin üretimini sağlayan tekstil ve moda sektörü insan ve çevre sağlığını düşünmesi sürdürülebilir tekstil tasarımında doğal liflere olan talebi arttırmıştır. Kenevir, insanlık tarihi boyunca kullanılmış en eski lif bitkilerinden birisidir.

Tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan keten, pamuk, yün ve ipek gibi geleneksel kaynakların yetersiz kalması, doğal elyaf araştırmalarının yapılmasını sağlamıştır. Yörede yetişmekte olan kenevir bitkisi ülkemizde ilaç ve diğer bağımlılık yapan maddelerin yapımında kullanılmakta olduğundan yetiştiriciliği sınırlandırılmış, kenevir dokumaların üretimini azaltmıştır.

Araştırmada, geleneksel dokumalardan kenevir dokumacılığının tarihsel gelişiminin yanı sıra, toprağa ekiminden, hasatına, iplik haline getirilip dokumanın elde edilmesine kadar yapım aşamaları araştırılmıştır. 1960 yılında kenevir üretiminin yasaklanması ile yok olmaya yüz tutan kenevir üretiminin yeniden yasallaşması eski geleneği gün yüzüne çıkarmıştır. Özellikle Rize kentinin “Çayeli” ilçesinde bulunan kenevir üretiminin devam ettirildiği dokuma atölyelerinde dokunan “Kenevir Dokumaları” incelenmiştir. Araştırma süresince elde edilen veriler, usta öğreticiler ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilmiş, aynı zamanda konuya paralel olan yazılı ve görsel kaynaklar ile desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

One of the richest products of Turkish handicrafts is hand weaving. The rich culture of Anatolia reveals this. The art of weaving has survived to the present day by adhering to the traditions and customs in every region of Anatolia. The textile and fashion sector, which provides the production of clothes, which is one of the most important needs of people, has increased the demand for natural fibers in sustainable textile design, considering human and environmental health. One of the oldest fiber plants used throughout human history is hemp.

The inadequacy of traditional resources such as cotton, wool, silk and linen used in textile products led to natural fiber research. Since the cannabis plant grown in the region is used in the production of drugs and other addictive substances in our country, its cultivation was limited and the production of hemp weavings decreased.

In the research, besides the historical development of hemp weaving from traditional weaving, the stages of production from planting to harvesting, turning into yarn and obtaining weaving were investigated. With the prohibition of hemp production in 1960, the re-legalization of hemp production, which was on the verge of extinction, brought the old tradition to light. In particular, “Hemp Weavings” woven in the weaving workshops where hemp production continues in the “Çayeli” district of the city of Rize were examined. The data obtained during the research were obtained as a result of interviews with master trainers, and at the same time, they were supported by written and visual sources parallel to the subject.

Keywords