19. Yüzyıl Batı Resminde Fotoğrafın Etkisi

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 21:52:06.0
Language : Türkçe
Konu : Resim-İş Öğretmenliği
Number of pages: 1802-1814
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Camera obscura, 1839’dan çok uzun zaman önce araştırmacılar ve ressamlar tarafından bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Fotoğrafın icadında camera obscura’nın payı büyüktü ve sonrasında yerini ona boraktı. Fotoğrafın icadı, sanat tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Ressamlar, fotoğraf makinesinin bulunmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü fotoğraf, görünür dünyayı olduğu gibi yansıtmayı onlardan çok daha iyi yapıyordu. Bunun sonucunda bazı ressamlar işsiz kalacakları endişesine kapıldılar. Çok geçmeden, minyatür ressamlarının endişelenmekte haklı oldukları görüldü. Buna bağlı olarak bazı ressamlar fotoğraf makinesi ile rekabete girerken bazıları da onu, çalışmalarında yardımcı bir unsur olarak kullanmayı seçtiler. Eleştirmen Charles Baudelaire onu, sanatın yerine geçmeye çalışmakla suçladı. Bütün bunlara rağmen Delacroix’dan Courbet’ye, Degas’dan Eakins’e kadar pek çok ressam çalışmalarında fotoğrafı yardımcı bir unsur olarak kullandı. Bunu yaparken, fotoğrafları tuvale olduğu gibi aktarmamışlar, hem kompozisyonda bazı değişiklikler yapmışlar hem de kendi sanatsal üsluplarına bağlı kalmışlardır. Fotoğrafın bulunması, ressamların gerçeği fotoğrafik bir şekilde aktarmak yerine onu yorumlamamaya yönelmelerini sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The camera obscura was known and used by researchers and painters long before 1839. The camera obscura played a large part in the invention of photography and was later replaced by it. The invention of photography is an important turning point in the history of art. The painters were shocked by the discovery of the camera. Because photography was much better at reflecting the visible world as it was. As a result, some painters were worried that they would be unemployed. It wasn't long before the painters of miniatures were right to be worried. Accordingly, some painters competed with the camera, while others chose to use it as an auxiliary element in their work. The critic Charles Baudelaire accused him of trying to replace art. Despite all this, many painters from Delacroix to Courbet, from Degas to Eakins used photography as an auxiliary element in their work. While doing this, they did not transfer the photographs to the canvas as they were, they both made some changes in the composition and adhered to their own artistic style. The discovery of the photograph made the painters tend not to interpret the reality rather than to convey it photographically.

Keywords


 • Barthes, R. (2011). Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler (Çev.: Reha Akçakaya), Altıkırkbeş Yayın,

 • Barthes, R. (2011). Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler (Çev.: Reha Akçakaya), Altıkırkbeş Yayın, İstanbul.

 • Bayhan, M. (1997). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Yayınları, YEM Yayın (Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları),Bell, J. (2009). Sanatın Yeni Tarihi (Çev.: U. Ceren Ünlü, Nurçin İleri ve Rana Gürtuna), NTV Yayınları, İstanbul. Benjamin, W. (2013). Fotoğrafın Kısa Tarihi (Çev.: Osman Akınhay), Agora Kitaplığı, İstanbul.

 • Berger, J. (1988). O Ana Adanmış – John Berger’den Seçme Yazılar (Çev.: Yurdanur Salman, Müge Gürsoy, Semih Sökmen, İskender Savaşır ve Burak Boysan), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Berger, J. (2015). Bir Fotoğrafı Anlamak (Çev.: Beril Eyüboğlu), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Bernard, E. (1997). Cézanne Üzerine Anılar (Çev.: Kaya Özsezgin), İmge Kitabevi Yayınları, İstanbul.

 • Brettell, R., Cachin, F., Frèches-Thory, C., & Stuckey, C. F. (1988). The Art of Paul Gauguin, National Gallery of Art, Washington.

 • Castleman, R. & Wittrock, W. (1985). Henri de Toulouse-Lautrec: Images of the 1890s, The Museum of Modern Art, New York.

 • Clarke, G. (1997). The Photograph, Oxford University Press, Oxford – New York.

 • Coke, V., D. (1972). The Painter and the Photograph from Delacroix to Warhol, University of New Mexico Press, Albuquerque.

 • Crary, J. (2004). Gözlemcinin Teknikleri On Dokuzuncu Yüzyılda Görme ve Modernite Üzerine (Çev.: Elif Daldeniz), Metis Yayınları, İstanbul.

 • Erzen, J. N. (2015). Fotoğraf Notları, Say Yayınları, İstanbul.

 • Facos, M. (2011). An Introduction to Nineteenth-Century Art, Routledge, New York.

 • Farthing, S. (2014). Sanatın Tüm Öyküsü (Çev.: Gizem Aldoğan ve Firdevs Candil Çulcu), Hayalperest Yayınevi, Fleming, J. & Honour, H. (2016). Dünya Sanat Tarihi (Çev.: Hakan Abacı), Alfa Yayınları, İstanbul.

 • Frazier, N. (2000). The Penguin Concise Dictionary of Art History, Penguin Reference, New York.Freeland, C. (2001). But Is It Art?: An Introduction to Art Theory, Oxford University Press, USA. Freund, G. (2016). Fotoğraf ve Toplum (Çev.: Şule Demirkol), Sel Yayıncılık, İstanbul.

 • Galassi, P. (1981). Before Photography: Painting and the Invention of Photography, The Museum of Modern Art, New York.

 • Gombrich, E. (1999). Sanatın Öyküsü (Çev.: Erol Erduran ve Ömer Erduran), Remzi Kitabevi, İstanbul.Hacking, J. (2015) Fotoğrafın Tüm Öyküsü (Çev.: Abbas Bozkurt), Hayalperest Yayınevi, İstanbul. Hannavy, J. (2013). Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, Routledge, New York.

 • Hockney, D. & M. Gayford. (2017). Resmin Tarihi (Çev.: Mine Haydaroğlu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

 • İnankur, Z. (1997). Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Yayınları. YEM Yayın (Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları), Kirkpatrick, S. D. (2006). The Revenge of Thomas Eakins, Yale University Press, New Haven & London.

 • Kurczynski, K. (2006). Edvard Munch: The Modern Life of the Soul and Edvard Munch: Symbolism in Print, Nineteenth-Century Art Worldwide 5, no. 2 p. 125-139.

 • Mather, G. (2014). The Psychology of Visual Art: Eye, Brain and Art, Cambridge University Press, New York. Moran, B. (1994). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Cem Yayınevi, İstanbul.

 • Murphy, R. W. (1968). The World of Cézanne, 1839-1906, Time-Life Books, New York.

 • Néret, G. (2004). Eugène Delacroix: 1798-1863: The Prince of Romanticism, Köln, Taschen.

 • Powell-Jones, M. (2016). Empresyonizm (İzlenimcilik). (Çev.: Engin Süren), Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Price, M.(2014). Fotoğraf Çerçevedeki Gizem (Çev.: Ayşenaz Koş ve Kubilay Koş), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • Reason, A. M. (2005). Beyond Realism: History in the Art of Thomas Eakins, University of Maryland, College Park.

 • Scharf, A. (1974). Art and Photography. Pelican Books, USA.

 • Silverman, K. (2019). Fotoğrafın Tarihi ya da Analoji Mucizesi (Çev.: Maide Meltem Aydemir), Hayalperest Yayınevi, İstanbul.

 • Sontag, S. (1999). Fotoğraf Üzerine (Çev.: Reha Akçakaya), Altıkırkbeş Yayın, İstanbul.

 • Thompson, J. (2014). Modern Resim Nasıl Okunur Modern Ustaları Anlamak (Çev.: Firdevs Candil Çulcu), Hayalperest Yayınevi, İstanbul.

 • Venturi, L. (2018). Resme Nasıl Bakılır? Giotto’dan Chagall’a Resim ve Ressamlar (Çev.: Esra Ermert),Vinet, A. M. (2017). James McNeill Whistler an Evolution of Painting from the Old Masters: Identified by Two Missing Masterpieces, Lulu Publishing.

 • Walisiewicz, M., Loxley, D., Murray, J., Donahue, M. & Seymour-Ure, K. (2018). Sanatçılar: Yaşamları ve Eserleri (Çev.: Ahmet Fethi Yıldırım), Alfa Yayınları, İstanbul.

 • Waller, S. S. (2016). The Invention of the Model: Artists and Models in Paris, 1830-1870. Routledge, New York. İnternet Kaynakları

 • https://cool.culturalheritage.org/albumen/library/c19/rejlander.html. Erişim Tarihi: 07.02.2022. https://www.eapoe.org/works/misc/dgtypea.htm. Erişim Tarihi: 25.02.2022.

 • https://www.e-skop.com/skopbulten/delacroixdan-manetye-fotograf-ve-resim/4127. 08.02.2022.

                                                                                                    
 • Article Statistics