Kumuk Türkçesi Çalışmaları Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi

Author :  

Year-Number: 2022-98
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-29 16:46:08.0
Language : Türkçe
Konu : Dilbilimi
Number of pages: 1634-1642
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kuzey-batı Kıpçak lehçeleri grubuna ait Kumuk Türkçesi’nin zengin dil malzemesi ve söz varlığına sahip olması Kumuk Türkçesi’ne olan ilgiyi artırmıştır. Bu alanda Türkiye ve Türkiye dışında birçok önemli çalışma yapılmıştır. Kumuk Türkçesinin dil özellikleri, ağız yapıları, söz varlığı ve Kumuk edebiyatının seçkin şahısları ile eserleri farklı yönlerden çalışılmıştır. Bu çalışmalar farklı yerlerde ve farklı dillerde yayımlandığı için araştırmacılar yeni çalışmaları için derli toplu bir bilgi kaynağına ihtiyaç duymuşlardır. Bibliyografyalar bu noktada araştırmacılar için kolaylık sağlamış ve önemli bir başvuru kaynağı haline gelmiştir. Ancak literatürde Kumuk Türkçesi hakkında doğrudan bir bibliyografya çalışması tespit edilememiştir. Bu sebeple hazırlanan bu çalışma ile daha sonra yapılacak olan Kumuk Türkçesi çalışmalarına kaynaklık etmek ve yardımcı olmak amaçlanmıştır. Bibliyografyadaki kaynaklar “Türkiye Dışındaki Kumuk Türkçesi Çalışmaları” ve “Türkiye’deki Kumuk Türkçesi Çalışmaları” şeklinde iki ayrı ana başlık altında gösterilmiştir. Bu çalışmalar türlerine göre “Kitaplar, Makaleler, Bildiriler, Ansiklopedi Maddeleri ve Tezler” olarak ayrı başlıklarda gösterilmiştir. Ayrıca dolaylı olarak Kumuk Türkçesinden bahseden kaynaklar da ayrı bir başlıkta listelenmiştir.

Keywords

Abstract

Having a rich linguistic material and vocabulary in Kumyk Turkish, which belongs to the group of north-western Kipchak dialects, has increased the interest on it. Many important studies have been carried out in this field in Turkey and outside of Turkey. The language features of Kumyk Turkish, dialect structures, vocabulary and distinguished people of Kumyk literature and their works have been studied from different aspects. Since publishing of these studies in different places and different languages, researchers needed a compact source of information for their new studies. At this point, bibliographies have provided convenience for researchers and have become an important reference source. However, a direct bibliography study about Kumyk Turkish could not be found in the literature. For this reason, with this study, it is aimed to be a source and help for the Kumyk Turkish studies that will be done later. The sources in the bibliography are discussed under two main titles as “Kumyk Turkish Studies Outside of Turkey” and “Kumyk Turkish Studies in Turkey”. These studies are shown under separate titles as “Books, Articles, Papers, Encyclopedia Articles and Theses” according to their types. In addition, sources that indirectly mention Kumyk Turkish are also listed under a separate title.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics