Art Nouveau Sanat Akımının Cam Ve Seramik Sanatına Etkileri

Author:

Number of pages: 1509-1517
Year-Number: 2022-97

Abstract

Moda, insanlığın var olmasından bu yana  kapanma ihtiyacını zaman içerisinde giyim tarzına yansıtarak, mekan ve zaman göre değişiklik göstermiştir. Bu düşünce tarzı geçmişten günüüze kadar uzanan ve modern çağın oluşturduğu gelişimler ile her geçen gün farklılıklar göstererek yeni bir sektör halini almaktadır. Bu çalışmada Art Nouveau döneminde sanat akımının tekstil üzerine yansımaları araştırılmıştır. Çalışmaya moda ve tekstil sektörünün tarihi gelişimi ile giriş yapılmış, ardından Art Nouveau akımının cam ve seramik Sanatına yansımalar ve mimariye etkileri incelenmiştir. Art Nouveau dönemin özellikleri ve sanatçıları araştırılmıştır. Mimari ve sanat çalışmaları üzerindeki etkileri fazla olan Art Nouveau akımı, tekstil sektörü üzerinde de aynıyı etkiyi sahip olup olmadığı incelenmiştir.  Bu kavramın literatür taramasını farklı kaynaklardan derleyip toparlayarak bilgilerini analiz edip, Art Nouveau Döneminde Sanat Akımının Tekstil Üzerine Yansımalarını araştırmaktır. Bu çalışma bir anket çalışması olmadığı için evren ve örneklem söz konusu değildir.

Keywords

Abstract

Since the existence of humanity, fasihon has changed according to space and time, reflecting  the need for closure to the style of clothing over time. This way of thinking is becoming a new sector by  showing differences day by day with the developments created by the modern age and extending from the past to the present.    In this study, the reflections of the art movement on textiles in the Art Nouveau period were investigated. The study was strarted with the general definition of the fashion and textile industry and then has the Art Nouveau movement’s diversity according to countries been shaped according to the adoption of this moveent and the culture of the region ? Examples of designs made during the period when Art Nouveau was active are presented.ın addition it has been tried to determine whether this trend, which has a great impact on art and architectural structures has an effect on the textile sector, through the examples given. The aim is to analyze the information of this concept by compiling the literatüre review from different sources and to research the Reflections of the Art Movement on Textile in the Art Nouveau Period. Since this study is not a survey study, there is no universe and sample. Within the scope of the research nine countries in Europe and Turkey are included.

Keywords