Türkiye’de İllüstrasyon Tekniği Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme

Author :  

Year-Number: 2022-97
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-07 15:48:00.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik
Number of pages: 1533-1540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada 1989–2021 yılları arasında Türkiye’de illüstrasyon tekniği üzerine yapılan tezlerin nasıl bir dağılım gösterdiği incelenmiştir. Araştırmada elde edilen nitel verilerin çözümlenmesi için betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. İllüstrasyon tekniği üzerine tez çalışmalarında 1989–2021 yılları arasında 167 toplam tez yapılmıştır. 1989-2021 yıllar arasında farklı sonuçlar olmasına rağmen, 2010 yılından itibaren illüstrasyon alanında tez yazımında önemli bir artış gözlenmiştir. İllüstrasyon tekniği üzerine tez çalışmaları 2019 yılında en yüksek seviyesine (27) ulaşmıştır. Tez yazarlarının büyük çoğunluğunu bayanlar (110) oluşturmaktadır. Tez danışmanlıklarını çoğunlukla Doktor Öğretim Üyesi unvanına sahip öğretim üyeleri yapmıştır. Gazi, İstanbul Arel ve 19 Mayıs üniversiteleri sırasıyla en çok tezin yapıldığı üniversitelerdir. Sosyal Bilimler Enstitüsü illüstrasyon tekniği ile ilgili en fazla (96) tez araştırmalarının yapıldığı tek enstitüdür. İllüstrasyon tekniği üzerine tez çalışmalarında ana bilim dalı olarak en fazla Grafik bölümü (89) olmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, the distribution of the theses on the illustration technique in Turkey between the years 1989-2021 was examined. Descriptive analysis technique was used to analyze the qualitative data obtained in the study. In the thesis studies on the illustration technique, a total of 167 theses were made between the years 1989-2021. Although there were different results between 1989 and 2021, there has been a significant increase in thesis writing in the field of illustration since 2010. Thesis studies on the illustration technique reached its highest level (27) in 2019. The majority of thesis writers are women (110). Thesis advisors were mostly done by faculty members holding the title of Doctoral Lecturer. Gazi, Istanbul Arel and 19 Mayıs universities are the universities where the most theses are made, respectively. The Institute of Social Sciences is the only institute where the most (96) theses researches are conducted on illustration technique. In the thesis studies on illustration technique, the Department of Graphics was the most (89) as the main science.

Keywords


 • Ekşioğlu Gürbüz, D. (2009, Şubat, 02). Gürbüz Doğan Ekşioğlu ile röportaj. Dünya Gazetesi,

 • Ekşioğlu Gürbüz, D. (2009, Şubat, 02). Gürbüz Doğan Ekşioğlu ile röportaj. Dünya Gazetesi, http://www.dunya.com/sanatci-kimi-zamanpismanlik-tasir-36617h.htm.

 • Gönüllü, A. B. (2015). Orhan Veli şiirlerinin illüstrasyon sanatı ile yorumlanması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul.

 • İşli, E. N., Durmaz, Ö. (2016, Mart, 04). Ben Türkiye’nin İlk Kadın İllüstratörüydüm. https://blog.saltonline.org/post/138545501329/ben-turkiyenin-ilk-kadin-illustratoruydum.

 • Özkeleş, A. (2019). Geçmişten günümüze Türkiye’deki yansıması ile çağını yansıtan illüstrasyonlar. https://geekyapar.com/diger/gecmisten-gunumuze-turkiyedeki-yansimasi-ile-cagini-yansitan-illustrasyonlar/

 • Sargın, S. (2007). Türkiye’de üniversitelerin gelişim süreci ve bölgesel dağılımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 133-150.

 • Sözen, M. Tanyeli, U. (2009), Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi.

 • Yüksek Öğretim Kurumu (2022, Şubat, 07)). Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

                                                                                                    
 • Article Statistics