Kur Korumalı Mevduat Hesabının TFRS 9 Kapsamında Muhasebeleştirilmesi

Author:

Number of pages: 1347-1352
Year-Number: 2022-97

Abstract

Kur korumalı mevduat hesabında (KKMH) hesabın açılış tarihindeki döviz kuru , vade sonundaki döviz kurundan yüksekse ve mevduat hesabı sahibinin elde edeceği faiz/katılım payı gelirleri ,döviz kuru artışlarından elde edeceği kambiyo karının altında olduğu durumlarda ilgili fark merkez bankasınca mevduat hesabı sahibine ödenmektedir. Buradaki temel amaç dövize olan aşırı talebi engelleyerek Türk Lirasının değerini korumaktır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasınca çeşitli düzenlemeler yapılmış, KKMH’ından elde edilen gelirler vergi beyannamesinden istisna tutulmuştur. Diğer taraftan 01.03.2022 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından “Döviz/Altın Dönüşümlü Kur/Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi Hakkında” duyuru yayınlanmıştır, Söz konusu bu duyuruda KKMH’nın bir finansal varlık olduğu , TFRS 9 Finansal Araçlar Standardı kapsamında Gerçeğe Uygun Değer değişimi kar zarara yansıtılarak ölçümlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu doğrultuda bağımsız denetime tabi bir şirketin vadeli döviz hesaplarının KKMH’na dönüştürmesi sonrasında ilgili mevduat hesaplarının TFRS 9 kapsamında nasıl sınıflandırılacağı , dönem sonların nasıl ölçümleneceği ve oluşan gelir yada giderlerin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği önem ihtiva etmektedir.

Keywords

Abstract

In the exchange rate security account (KKMH), the foreign exchange of the account at the opening is the exchange rate at the end of the maturity and the strategic income/participation income over the internet The difference is paid by the central bank to the lower owner. Turkish by blocking the score to the base score To protect the Lira. This presidency is one of the meals prepared by the Presidency, the Ministry of Finance and the Central Bank, Income from KKMH is exempted from tax returns. Public Oversight on 01.03.2022 the other day Accounting and Auditing Standards Institution (KGK) "Foreign Currency/Gold ConversionCurrency/ Price Protected TL Deposit Accounts" “About Recognition” has been announced, In this announcement, it isstated that KKMH is a building, TFRS 9 Within the scope of the Financial Compliance Standard, it is stated that the Fair values should be measured by reflecting the values with profit. The strategic accounts of foreign currency accounts of a company subject to this independent audit in accordance with KKMH how the accounts will be or will be in TFRS 9,how the periods will be and how the expenses will be incurred is taken into acount When accounted for.

Keywords