By Sales and Evaluation Ranking Reviewing Products Sold Online: The Case of Trendyol

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1074-1086
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

While the internet is an alternative medium of interaction or information, with the Covid19 pandemic period, the internet has become a primary area for information communication and consumption. Online shopping has become widespread with the closure period and the information sought about the products and services subject to this shopping has been obtained from online environments. It is known that consumer experiences and evaluations are not only reliable sources of information, but also have an impact on the purchasing decision for a product or service. From this point of view in this research, the relationship between the number of evaluations and the order of sales was discussed by comparing the evaluations made for the products on the trendyol.com online shopping site and the sales order of the products, and it was investigated whether there was a parallelism between them. Netnography method, one of the qualitative research methods, was used in the research and the data obtained were analyzed by subjecting them to descriptive analysis. In the study, an answer was sought to the question of whether online reviews have a direct effect on purchasing. In this context, the status of the most evaluated products among the best-selling products was questioned, and an evaluation was made within the framework of sales order and evaluation order. As a result of the research, products with parallelism between consumer evaluations and the sales ranking of the product were determined. In addition, it has been determined that there are products that we can call "talked products", which are not among the best-selling products on this online shopping site, although they are in the first place in the evaluation order. The results were discussed in the perspective of the literature and various suggestions were made.

Keywords

Abstract

İnternet alternatif bir etkileşim ya da bilgi alma mecrası iken Covid19 pandemi dönemiyle birlikte internet, bilgi iletişim ve tüketim için birincil bir alan halini almıştır. Çevrimiçi alışveriş kapanma dönemiyle yaygınlaşmış ve bu alışverişe konu ürün ve hizmetler hakkında aranan bilgi de çevrimiçi ortamlardan sağlanmıştır. Tüketici deneyimleri ve değerlendirmeleri güvenilir bilgi kaynaklarından olmasının yanı sıra bir ürün veya hizmete yönelik satın alma kararı üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Buradan yola çıkarak bu araştırmada trendyol.com çevrimiçi alışveriş sitesinde yer alan ürünler için yapılan değerlendirmeler ile ürünlerin satış sıralaması kıyaslanarak değerlendirme sayısı ile satış sırası arasındaki ilişki ele alınmış ve bunlar arasında bir paralellik olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden netnografi yöntemi kullanılmış ve elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmak suretiyle incelenmiştir. Araştırmada, çevrimiçi değerlendirmelerin satın alma üzerinde doğrudan etkisinin olup olmadığı sorusuna yanıt aranmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda en çok satılan ürünler arasında en çok değerlendirilen ürünlerin durumu sorgulanmış, satış sırası ve değerlendirme sırası çerçevesinde bir değerlendirme yapılmıştır. Araştırma sonucunda, tüketici değerlendirmeleri ile ürünün satış sıralaması arasında paralellik olan ürünler tespit edilmiştir. Ayrıca “konuşulan ürünler” olarak adlandırdırabileceğimiz, değerlendirme sıralamasında ilk sıralarda yer alsa da bu çevrimiçi alışveriş sitesinde en çok satılan ürünler arasında yer almayan ürünlerin olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, literatür perspektifinde tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords