Examinatıon Of Executive Opınıons On Causes Of Conflict In High Schools And Their Solutions

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1032-1038
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the nature and causes of conflict in high schools and examine the views of school administrators on the tactics adopted for conflict management and correction. The study group of the research, which was carried out in the case study model, consists of school administrators working in high schools in the central district of Batman province. In this direction, 15 school administrators who have been working as principals and assistant principals for at least five years constitute the study group of the research. The data obtained in the research, in which the data were obtained with a semi-structured interview form, were analyzed by content analysis according to the descriptive point of view. At the end of the study, it was seen that school administrators stated that the conflicts in schools were caused by organizational, administrative and individual reasons, and they generally used the strategies of avoidance, concession, domination, compromise and cooperation in the resolution of the conflict in the school.

Keywords

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı, liselerde yaşanan çatışmanın doğasını ve nedenlerini ortaya koyarak okul yöneticilerinin çatışmanın yönetimi ve düzeltilmesi için benimsediği taktikler hakkındaki görüşlerini incelemektedir. Durum çalışması modelinde gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu Batman ili merkez ilçesi liselerinde görev yapan okul yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu doğrultuda en az beş yıldır müdür ve müdür yardımcılığı görevini sürdüren 15 okul yöneticisi araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Verilerin yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edildiği araştırmada elde edilen veriler betimleyici bakış açısına göre içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın sonunda okul yöneticilerinin okullarda yaşanan çatışmaları örgütsel, yönetsel ve bireysel nedenlerden kaynaklı olarak ortaya çıktığını belirttikleri ve okulda yaşanan çatışmanın çözümünde ise genellikle kaçınma, taviz verme, hükmetme, uzlaşma ve işbirliği stratejilerini kullandıkları görülmüştür.

Keywords