Regional and Sectoral Analysis of Disabled Entrepreneurship in the Context Of KOSGEB Support

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1001-1012
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The concept of disability is one of the most important issues to be considered when considered from a social point of view. There are many negativities that disabled individuals face in social life. It is stated that the most important of these negativities is economic negativities. At this point, the problems faced by disabled individuals in business life are of great importance. Discrimination comes first among these problems. Entrepreneurship is one of the best alternatives for disabled people due to negative perceptions and situations in business life. Entrepreneurship enables disabled people to earn income and maintain their lives without facing discrimination. Entrepreneurship also has many advantages in the macroeconomic field. The most important advantage is the reduction of unemployment. However, national income will be positively affected and welfare will be increased for countries. In the study, in line with the data obtained through KOSGEB, the situation of disabled entrepreneurs in certain sectors in which they operate in the 2010-2020 period will be examined regionally.

Keywords

Abstract

Engellilik kavramı, toplumsal açıdan ele alındığında üzerinde durulması gereken en önemli konulardan birisidir. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşı karşıya kaldığı birçok olumsuzluk bulunmaktadır. Bu olumsuzluklardan en önemlisinin ekonomik olumsuzluklar olduğu belirtilmektedir. Bu noktada engelli bireylerin iş yaşamında karşılaştıkları sorunlar büyük önem taşımaktadır. Bu sorunların en başında ayrımcılık gelmektedir. Girişimcilik, iş ortamındaki olumsuz algılar ve durumlar nedeniyle engelliler için en iyi alternatiflerden biridir. Girişimcilik, engelli bireylerin ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan gelir elde etmelerini ve yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktadır. Girişimciliğin makroekonomik alanda da birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan en önemlisi işsizliğin azaltılmasıdır. Engelli bireyler girişimcilik faaliyetinde bulundukları takdirde işsizlikte azalmalar görülecek bununla birlikte milli gelir olumlu etkilenerek ülkeler açısından refah artışı sağlanacaktır. Yapılan çalışmada KOSGEB aracılığıyla elde edilen veriler doğrultusunda engelli girişimcilerin 2010-2020 döneminde faaliyet gösterdikleri belirli sektörlerdeki durumları bölgesel olarak incelenecektir.

Keywords