The Flâneur between Erlebnis and Erfahrung

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1136-1140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

This article deals with the concept of flâneur and the flaneur’s experience of the city and time, based on Walter Benjamin's work called Arcades Project. By the capitalist industrialization in Europe, the aristocracy left its place to the bourgeoisie. The production commodities revealed by capitalist industrialization were exhibited in the arcades in Paris, which was considered the capital of capitalism in the 19th century. The flâneur, under the spell of this new way of life, contemplates the city with an experience and meaning that lacks totality. In this article, the flâneur and its search for lost time and meaning will be examined.

Keywords

Abstract

Bu çalışma Walter Benjamin’nin Pasajlar adlı eserini temel alarak, flâneur kavramı ve flâneurün kent ve zaman deneyimini ele almaktadır. Kapitalist sanayileşmeyle beraber Avrupa’da aristokrasi yerini burjuvaziye bırakmıştı. Kapitalist sanayileşmenin ortaya çıkardığı üretim metaları, 19. Yüzyıl’da kapitalizmin başkenti sayılan Paris’te pasajlarda sergilenmiştir. Bu yeni yaşam biçiminin büyüsündeki flâneur, kenti bütünlük arz etmeyen bir deneyim ve anlam arayışında temaşa eder. Bu makalede flâneur ve izini sürdüğü yitik zaman ve anlam arayışı incelenecektir.

Keywords