Research On The Effect Of Spiritual Tourism On Mental Relaxation And Moral Recreation

Author:

Year-Number: 2022-96
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 881-889
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Spiritual tourism, which is a mental recreation activity, is preferred by people who are in high demand in recent years, include long-term travels, have high income and education levels, and question different belief systems. At this point, various studies should be carried out to create a spiritual tourism supply in Anatolian lands with high potential. When the literature is examined, it is seen that there are few Turkish studies on spiritual tourism and it is aimed to contribute to the literature for different studies. Increasing awareness of spiritual tourism, which provides mental relaxation and spiritual satisfaction, can create a potential for scientific studies in this field. Qualitative research method was used in the study and the literature was examined. Later, the concepts related to the subject were explained and suggestions were made for the creation of potential spiritual tourism supply. Due to the limited national resources on the effect of spiritual tourism on spiritual recreational activities, international literature has also been scanned.

Keywords

Abstract

Manevi rekreasyonel etkinlik olan spiritüel turizm, son yıllarda oldukça talep edilen, uzun süreli seyahatleri kapsayan, gelir ve eğitim düzeyleri yüksek, farklı inanç sistemlerini sorgulayan kişiler tarafından tercih edilmektedir. Bu noktada yüksek potansiyeli olan Anadolu topraklarında spiritüel turizm arzının oluşturulabilesi için çeşitli çalışmalar yapılmalıdır. Literatür incelendiğinde spiritüel turizme ilişkin Türkçe araştırmaların az olduğu görülmüş ve farklı çalışmalar için literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Mental olarak rahatlamaya ve manevi doyuma imkan sunan spiritüel turizme ilişkin farkındalık düzeyinin arttırılması bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalar için potansiyel oluşturabilir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve literatür incelenmiştir. Daha sonra konuya ilişkin kavramlar açıklanarak potansiyel spiritüel turizm arzının oluşturulmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur. Spiritüel turizmin manevi rekreasyonel etkinliklere etkisi üzerine ulusal kaynakların kısıtlılığından dolayı uluslararası literatür de taranmıştır.

Keywords