The Influence Struggle of the Ottoman Empire with the Portuguese and Spaniards in the Arabian Geography

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 804-809
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Devleti’nin batıdaki doğal sınırlarına ulaşmasından sonra İslam ülkelerine yönelmesi tesadüfi değildir. 16.asrın başlarında büyük bir güce ulaşan ve “Nizam-ı Alem” tasavvuruna, yani dünyaya düzen verme iddiasına sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, batıda olduğu kadar, doğuda ve güneyde de kendisini kanıtlamak mecburiyetindeydi. Üstelik batıda, mücadele ettiği güçler, güneyde İslam coğrafyasını ve dolayısıyla da Osmanlı devletini tehdit etmekteydi. Aslında bu mücadele 16.yüzyıldan daha önceleri başlamıştır. Osmanlıların İstanbul’u fethi ve batıda boy göstermesi, güneydeki Müslümanlara karşı kutsal ittifakların meydana gelmesiyle neticelenir. Nitekim, bu dönemde önemli bir deniz gücüne sahip olan Portekizliler 1458 yılında beşinci Alfonso öncülüğünde Fas’taki Muvaridlere karşı savaş açmış yıllarca sürdürülen bu akınlar sonucunda 1468 tarihinde Kazablanka’yı tahrip etmiş ve 1471 tarihinde de Fas’ın batı taraflarını tamamen ellerine geçirmişlerdir.

Keywords

Abstract

It is not a coincidence that the Ottoman Empire turned to Islamic countries after reaching its natural borders in the west. The Ottoman Empire, which reached great power at the beginning of the 16th century and had the concept of "Nizam-ı Alem", that is, the claim of ordering the world, had to prove itself in the east and south as well as in the west. Moreover, the forces with which he was fighting in the west were threatening the Islamic geography and thus the Ottoman state in the south. In fact, this struggle started before the 16th century. The Ottoman conquest of Istanbul and its emergence in the west resulted in the formation of holy alliances against the Muslims in the south. As a matter of fact, the Portuguese, who had a significant naval power in this period, declared war against the Muvarids in Morocco in 1458 under the leadership of the fifth Alfonso, destroyed Casablanca in 1468 as a result of these raids that continued for years, and completely captured the western sides of Morocco in 1471

 

Keywords