Smart Healthcare Logistics Against Covid-19 Pandemic

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 654-662
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

The unexpected Covid-19 pandemic has now become the most significant burden and an impediment to healthcare systems around the world. To ease the pressure on the healthcare industry by delivering high-quality services to all types of patients, more powerful technologies are clearly needed than ever before. Smart healthcare uses digital technologies in order to improve the quality of life by lowering health risks and enhancing the well-being of people. By using a systematic literature review method, the current study presents smart logistics technologies used in the fight against Covid-19 in the healthcare industry to provide a holistic perspective. Given this context, this study seeks to present an up-to-date review of the topic of smart healthcare logistics against the Covid-19 pandemic. The findings of the study have revealed that some technological innovation practices have been implemented in the logistics of health services. The use of them appears to have improved both transportation and ease of access. Besides, the Covid-19 pandemic has made healthcare logistics take advantage of smart technologies for public health.

Keywords

Abstract

Beklenmedik Covid-19 pandemisi, artık Dünya genelinde sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde en önemli yük ve engel haline gelmiştir. Her tür hastaya yüksek kaliteli hizmetler sunarak sağlık endüstrisi üzerindeki baskıyı hafifletmek için, her zamankinden daha güçlü teknolojilere açıkça ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı sağlık hizmetleri, sağlık risklerini azaltarak ve insanların refahını artırarak yaşam kalitesini iyileştirmek için dijital teknolojileri kullanır. Bu çalışma, sistematik alanyazın taraması yöntemini kullanarak, sağlık endüstrisinde Covid-19 ile mücadelede kullanılan akıllı lojistik teknolojilerine ilişkin bütünsel bir bakış açısı sunmaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışma, Covid-19 pandemisine karşı akıllı sağlık lojistiği konusunun güncel bir incelemesini sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın bulguları sağlık lojistiğinde bazı teknolojik yenilikçi uygulamaların harekete geçtiğini ortaya koymuştur. Bunların kullanımı hem ulaşımda hem de kolay erişimde etkili olmuş görünmektedir. Ayrıca Covid-19 pandemisi sağlık lojistiğinin halk sağlığı için akıllı teknolojilerden faydalanmasını sağlamıştır.

Keywords