Economic Politics Of Global And National Crises: Reflections On Turkey

Author:

Year-Number: 2022-95
Number of pages: 737-750
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomi ve siyasetin bir bütün olduğunu, kriz dönemlerinde ve sonrasında uygulanan politikaların sonuçları kanıtlamaktadır. Tarih boyunca krizlerin olumsuz etkileri yalnızca ekonomileri değil siyasi ve sosyal hayatı da derinden etkilemiştir. 1900’lü yıllarda yaşanan savaşlar, ekonomik ve siyasi buhranlar, Türkiye üzerinde de büyük problemlere neden olmuştur. Çalışmada hermenötik yöntem ile krizlerin etkileri anlatılmıştır. Yapılan analizlere göre, geçmişten günümüze Türkiye’de ekonomik krizlerin etkilerinin, politik uygulamalara yansıdığı ve bu durumun, siyasi alanda da krizlere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The results of the implemented policies during and after the crisis periods prove that economy and politics are a whole. Throughout history, the negative effects of crises have deeply affected not only economies but also political and social life. The wars, economic and political depressions in the 1900s also caused great problems in Turkey. In the study, the effects of crises are explained the hermeneutic method. In the study, the effects of crises are explained by blending the hermeneutic method and numerical data. According to the made analyzes, from the past to the present, it has been concluded that the effects of economic crises in Turkey are reflected in political practices and this situation causes crises in the political field as well.

 

Keywords