Rumination and Psychiatric Nursing

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 729-736
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köken olarak Latince geviş getiren hayvanların midesinin birinci bölümü olan Rumen (işkembe) kelimesinden gelmektedir. Ruminasyon; psikoloji ve ilgili alanlarda, özellikle depresif duyguların nasıl geliştiğinin ve nasıl ısrarlı bir şekilde devam ettiğinin aydınlatılmasında üzerinde sıklıkla durulan önemli bir kavramdır. Ruminasyon en genel anlamıyla aynı düşünce, duygu ya da yaşantıyı tekrarlayıcı bir biçimde akıldan geçirme şeklindeki bir zihinsel eylem sürecini ifade etmektedir. Travma sonrası stres bozukluğu, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, madde kullanım bozukluğu, yeme bozuklukları ve depresyon gibi pek çok psikiyatrik rahatsızlık ile bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Ruminasyon yaşayan hastaların bu durumlarıyla baş edebilmelerinde psikiyatri hemşireleri önemli bir rol oynamaktadır.

Keywords

Abstract

Rumination comes from the word Romanian (tripe), which is the first part of the stomach of ruminant animals in Latin; It is an important concept that is frequently emphasized in psychology and related fields, especially in elucidating how depressive feelings develop and how they persistently persist. Rumination, in the most general sense, refers to a mental action process in the form of repeating the same thought, emotion or experience. The concept of rumination generally represents repetitive thinking in the literature. Post-traumatic stress disorder, anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder, substance use, eating disorders and depression are considered in connection with many psychiatric disorders. Psychiatric nurses play an important role in the coping skills of patients who experience rumination

 

Keywords