Geri Dönüşüm Kumaşlarla Giyim Koleksiyonu

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :

Abstract

Tekstil atık yönetimi kapsamında çevre sorumluluğunu artıracak ve çevresel zararları azaltacak faaliyetler; tekstil ve hazır giyim üretimi ve yönetimi endüstrisi için üretim ve tüketim sonrası çevre kirliliğine sebep olan tekstil atıklarını daha da azaltmak adına geliştirilmiş geri dönüşüm seçeneklerini sunmaktadır. Bu faaliyetler, tüketim ve son kullanıcı sonrası atıkların bertarafı için alternatif seçenekler sunarak sektöre büyük önem kazandırmaktadır. Tekstil atık teknolojisi çok çeşitli uygulamalarla üretim sonrası ve tüketici sonrası atıkların bertarafı hakkında gereksinimleri karşılayacak uzun vadeli çalışmalara yön vermektedir. Tekstil atığı yaşam döngüsü, tüketici ile tekstil arasında artan karşılıklı bağımlılığı ve konfeksiyon endüstrisinde tekstil atıklarının çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf edilmesini anlatmaktadır. Kumaş ve iplikler çöp kategorisinden çıkartılarak geri dönüştürülmüş giysi imalatında değerlendirilmekte ve sürdürülebilirlik anlamında sosyal girişimciliğe evirilmektedir. Bu keşif amaçlı araştırma, tekstil atıklarının yaşam döngüsünü açıklarken atıkların tekstilde yatırım fırsatı sağladığını ve istihdam yarattığını, dolayısıyla geri dönüştürülmüş çevre dostu kumaşlarla başlatılan girişimciliği anlatmaktadır.

Keywords

Abstract

Activities that will increase environmental responsibility and reduce environmental damage within the scope of textile waste management; It offers improved recycling options for the textile and apparel production and management industry to further reduce textile wastes that cause environmental pollution after production and consumption. These activities bring great importance to the sector by offering alternative options for the disposal of waste after consumption and end-users. Textile waste technology directs long-term studies to meet the requirements about the disposal of post-production and post-consumer wastes with a wide variety of applications. Fabrics and yarns are taken out of the garbage category and used in the production of recycled clothing, and they evolve into social entrepreneurship in terms of sustainability. While this exploratory research explains the life cycle of textile waste, it explains that wastes provide investment opportunities and create employment in textiles, thus entrepreneurship initiated with recycled environmentally friendly fabrics.

Keywords