E7 Ülkelerinde İhracatı Belirleyen Bir Faktör Olarak İnovatif Gelişme

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 548-555
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnovasyon ülkelerin ihracatlarını arttırmak için kullandıkları etkili araçlardan biridir. Günümüzde inovasyon rekabetin anahtarı haline gelmiştir. Ülkeler özellikle Ar-Ge’ye yatırım yaparak, nitelikli iş gücü için eğitim kalitesine daha çok harcamalar yaparak yüksek teknoloji ihracatlarını arttırıp küresel piyasada kar maksimizasyonu sağlayıp teknolojiye dayalı yüksek rekabet gücüne sahip olmak istemektedirler. Bu çalışmada E7 ülkeleri olan Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye’nin inovatif performanslarının ihracatlarını arttırıcı etkileri açısından karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu bakımdan E7 ülkelerinin 2013-2020 dönemine ilişkin seçilmiş inovasyon göstergeleriyle ihracat performansları yorumlanmaya çalışılmıştır. Söz konusu verilerden yola çıkılarak yapılan değerlendirmeler ışığında, E7 ülkeleri içerisinde Çin, Rusya ve Meksika’nın yüksek teknoloji ürün ihracatındaki başarıları inovasyon göstergelerindeki artışlarla paralellik gösterdiği ortaya konmuştur.

Keywords

Abstract

Innovation is one of the effective tools that countries use to increase their exports. Today, innovation has become the key to competition. Countries especially want to have a high competitive power based on technology by investing in R&D, spending more on education quality for qualified workforce, increasing their high technology exports, maximizing profits in the global market. In this study, it is aimed to compare the innovative performances of E7 countries, namely China, India, Brazil, Russia, Indonesia, Mexico and Turkey, in terms of their export-enhancing effects. In this respect, the export performances of E7 countries were tried to be interpreted with selected innovation indicators for the 2013-2020 period. In the light of the evaluations made on the basis of the aforementioned data, it has been revealed that the achievements of China, Russia and Mexico in the export of high technology products among the E7 countries are in paralel with the increases in innovation indicators

Keywords