Türkiye'de Kadınların Spora Katılımı

Author:

Year-Number: 2022-95
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 556-564
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de kadınların spora katılımını ortaya koymaktır. Bunu ortaya koyarken gerek lisanslı sporcu olarak, gerek spor yöneticisi olarak ve gerekse sporun diğer faaliyet alanlarında erkeklerle kıyaslama yapılmış ve gerçek durum ortaya konulmaya çalışılmıştır. Eski Türkler'de kadınlar at binme, kılıç kuşanma, ok ve mızrak atma, koşu vs. erkeklerin cenk için yaptığı her türlü talim ve sporları yaparlardı. Ancak Türklerin İslamiyet'i kabul etmesiyle birlikte, özellikle de Osmanlı döneminde imparatorluğa hakim olan Arap ve İran kültüründen etkilenmiş İslam anlayışı kadını ikincil plana itmiş, sosyal hayattan koparmış, evlerinde "harem" alanına, nadiren çıktıkları sokakta ise çarşafın arkasına hapsetmistir. Cumhuriyet dönemiyle birlikte yeniden erkekle eşit birey sayılan kadınlar bir çok haklarını Avrupa'dan bile önce kazanmıştır. Spor sahalarında da var olmaya başlayan kadınlar bir çok spor branşında Avrupa'daki hemcinslerinden önce varlık göstermişlerdir. Ancak bütün bunlara rağmen günümüzde dahi gerek yönetici olarak gerekse sporcu olarak kadınlar erkeklerle mukayese edildiğinde sporda çok geriden gelmektedirler.

Keywords

Abstract

The purpose of this study; to reveal the participation of women in sports in Turkey. While demonstrating this, a comparison was made with men both as a licensed athlete, as a sports manager and in other fields of activity of sports, and the real situation was tried to be revealed. In the ancient Turks, women practiced riding horses, wielding swords, throwing arrows and spears, running, etc. they would do all kinds of exercises and sports that men do for war. However, with the acceptance of Islam by the Turks, the understanding of Islam, which was influenced by the Arab and Iranian culture that dominated the empire during the Ottoman period, pushed women into the secondary plan, cut them off from social life, imprisoned them in the "harem" area in their homes, and behind the chador on the street they rarely went out. With the Republican era, women, who were considered as equal individuals with men, gained many of their rights even before Europe. Women, who started to exist in sports fields as well, had a presence in many sports branches before their fellows in Europe. However, despite all these, women still lag far behind in sports, both as managers and as athletes, when compared to men.

Keywords