Termination of Civilization According to Ibn Khaldun Social Science: Ilm al-Umran

Author:

Year-Number: 2022-94
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 302-309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

14. yüzyılda yaşayan İbn-i Haldun yalnızca bir tarihçi değil, aynı zamanda üstün deneyimleri olan özel bir bilgindi ve tarihi olayları analiz etmekte kullandığı araştırma metodolojisi, onun kendine özgü sosyal bilimini türetmesini sağladı (İlm el Umran).Bu çalışmada farklı açılardan olayı ve bu olayla bağlantılı sebepleri analizlerle için İbni Haldun metodolojisini izlemeye daha fazla odaklanılmıştır.Böylece, medeniyetin sonlanması konusunu ve politik, ekonomik ve sosyal açılardan bunun sebeplerini tartışmada bu çalışma ; Kur'an ve tarihte medeniyet sonlanması gerçeğinin bulunduğuna da ışık tutmaktadır.

Keywords

Abstract

Ibn Khaldun is not just a historian, who lived in the fourteenth century, but he is a special scholar, with great experience, and the methodology of research which he adopted in analyzing historical events made him derive his own social science (Ilm al-Umran). In this study, there is more focus in following Ibn Khaldun's methodology in analyzing the event from different angles and linking this event with its causes. Thus, in discussing the issue of the termination of civilization and its causes from political, economical, and social points of view, this study also sheds light on the fact that the termination of civilization is a fact found in the Qur'an and history.

Keywords