Kur’an’da İlke, İnanç ve Eylem Bütünlüğü Meselesi

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 410-418
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kur’an’ı Kerim hem kendi içinde hem de eylemsel yansımalarında bütünlük arz eden bir kitaptır. Ayrıca o, hayata yön vermek üzere Allah Teâlâ tarafından indirilmiş güçlü bir çağrısı olan, ısrarla eylem talebinde bulunan bir kitaptır. Sadece bir doktrin, bir tavsiye ve öneri metni değildir. Onun ulaşmak istediği ve insanı ulaştırmak istediği bir amacı vardır. İşte insan Kur’an’ın talep ettiği bu eylemleri gerçekleştirmek üzere yola koyulmuş bir yolcudur, koltuğuna kurulup sadece bilgi ve haz almak için bir metni okuyan kâri değildir. Bu çalışmamızda kişisel varlığımızın birliğini ifade eden tevhid olgusunu, psikolojik yapılarımızın üst üste oturduğu, sağlıklı bir insan olmanın Kur’an’dan ve onu doğru anlamaktan geçen yolunu veya bütüncül bir psikolojik yapının katmanlarının sağlıklı bir şekilde üst üste oturduğu psikolojik bütünlüğün Kur’an’ı doğru anlamada ne derece önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

The Holy Quran is a book that constitutes integrity in itself as well as in its performative reflections. Moreover, it’s a book with a powerful message sent down from Allah the Almighty that calls persistently for being active. It is not only a doctrine, advice, or suggestion. It has a goal that it wants to achieve and wants to carry man through it. Therefore, man is a traveller who is head out in order to realize the actions requested from the Holy Quran and not a reader who is sitting in his chair reading the Quran only to be informed and to be pleased. In this study, we will examine the phenomenon of tawhid, which expresses the unity of our personal existence, the way our psychological structures overlap, the way to be a healthy person through the Qur'an and understanding it correctly, or the Qur'an of psychological integrity where the layers of a holistic psychological structure fit together in a healthy way. We will try to explain how important it is to understand correctly.

Keywords


 • Akdemir, S. (2000). Kur'an ve Laiklik Toplumsal Uzlaşma ve Barışa Kur'an'ın Katkısı. Form Yayınları, İstanbul.

 • Akdemir, S. (2000). Kur'an ve Laiklik Toplumsal Uzlaşma ve Barışa Kur'an'ın Katkısı. Form Yayınları, İstanbul. Başgil, A. F. (1997). Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınları, İstanbul.

 • Cevizci, A. (1996). Felsefe Sözlüğü. Ekin Yayınları, Ankara.

 • Fazlurrahman (1997). Allah’ın Elçisi ve Mesajı. (Çev. Adil Çiftçi), Ankara Okulu Yayınları, Ankara.

 • Fazlurrahman (1996). Ana Konularıyla Kur’an. (Çev. Alparslan Açıkgenç), Ankara Okulu Yayınları, Ankara. Garaudy, R. (2019). İslam ve İnsanlığın Geleceği. Timaş Yayınları, İstanbul.

 • Mübarekfurî, Safiyyürrahman (1991). Rahik el-Mahtum. Darü’l-Vefa, Mansura.

 • Serinsu, A. N. (1994). Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbabı Nüzulün Rolü. Şule Yayınları, İstanbul. Tözluyurt, M. (2019). Ebü’l-Mu’în en-Nesefî’nin Eleştiri Anlayışı. Kitap Dünyası, İstanbul.

 • Zebidî, Zeyneddin Ahmed b. Ahmed (1985). Buharî Muhtasarı Tecridi Sarih Tercümesi. (Çev. Ahmed Naim). DİB Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics