Pandemi Döneminde Yaratıcı Duvar Resimleri

Author :  

Year-Number: 2022-95
Language : null
Konu :
Number of pages: 525-536
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat estetik haz ve güzelliğin ifadesi olmakla birlikte her zaman güzel ve göze hoş gelen şeyleri ele almaz. Bazen de acıları ve ağıtları içerir. Sanat tarihi içerisinde dünyada yaşanmış pek çok veba gibi salgın hastalıkların da sanat eserlerine yansıdıkları da görülmektedir. Sanatçılar yaşadıkları sevinç ve mutluluklar kadar acıları ve felaketleri de eserlerine yansıtmışlardır. Covid 19 Pandemisi günümüz insanının psikolojik ve sosyal hayatlarında pek çok değişikliklere yol açmıştır. Ekonomi, politika ve bilim dünyasında olduğu gibi sanat dünyasında da maske, mesafe, izolasyon, tam kapanma, karantina uzaktan eğitim ve çevrimiçi sergi gibi kavramlar yerini aldı. Dünyanın farklı şehirlerinde duvarlar, tıp alanında hizmet verenleri onurlandırmak için onları süper kahramanlar olarak tasvir eden çizimlerle doldu. Bu çalışmada dünyanın farklı şehirlerinde yer alan Pandemi temalı duvar resimleri ele alınacak ve pandeminin günümüz insanı üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkilerinin duvarda nasıl yansıtıldığı ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Although art is an expression of aesthetic pleasure and beauty, it does not always deal with beautiful and pleasing things. Sometimes it includes pain and lamentation. It is also seen that epidemics such as many plagues experienced in the world in the history of art are also reflected in the works of art. Artists reflected the pain and disasters as well as the joy and happiness they experienced in their works. The Covid 19 Pandemic has led to many changes in the psychological and social lives of today's people. As in the world of economy, politics and science, concepts such as mask, distance, isolation, full closure, quarantine, distance education and online exhibition have taken their place in the art world. In cities around the world, walls were filled with drawings depicting them as superheroes to honor those who served in the medical field. In this study, Pandemic-themed murals in different cities of the world will be discussed and how the psychological and sociological effects of the pandemic on today's people are reflected on the wall.

Keywords


 • Aiko I. A. Gareth A. J. & Mara N. (2021) When The (Face) Mask Slips, City, 25:3-4, 235-254,

 • Aiko I. A. Gareth A. J. & Mara N. (2021) When The (Face) Mask Slips, City, 25:3-4, 235-254,Barker, S. (2004). Poussin, Plague, and Early Modern Medicine. The Art Bulletin, 86(4), 659–689.

 • Başbuğ, Z. (2020). Salgınların Resim Sanatına Yansıması ve Nedim Günsür’ün “Kızamık” İsimli Eseri Üzerine. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (4), 2286-2299.

 • Diğler, M. Atalay, M.C. (2019). William De Koning Resimlerinde Kadın Figürlerinin Betimlenmesi, Social Sciences Studies Journal (SSSJournal) 2019, Vol:5 Issue:49 pp: 6278-6284.

 • Gökbel, F. M. (2021). Pandemi Süreci: Seramik Sanatına Yansımaları Üzerine Bir Değerlendirme. Akademik Sanat, (13) , 50-68 .

 • Kahraman, M. E. (2020). COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği. Medeniyet Sanat Dergisi, 6 (1), 44-56.

 • Karayel, (2020). Pandeminin Sanata Yansıması, Pandemi İnsan, Ed. Alper Sağlık, Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Yayınları.

 • Meriç, Ö. (2017). Duvardaki Şen Direniş: Graffiti Başka Bir Dünya Tahayyülü Sunabilir Mi? . Intermedia International E-journal, 4 (6), 141-154.

 • Özarslan, Z. (2021). Yaratıcı ve Kültürel Endüstriler ve Covıd19 Pandemi Döneminde Türkiye’de Kültür ve Sanat Sektörlerinin Durumu, Alternatif Politika, 2021, 13 (2): 371-408

 • Parıldar, H. (2020). Tarihte Bulaşıcı Hastalık Salgınları, Tepecik Eğit. Ve Araşt. Hast. Dergisi, 30 (Ek Sayı), 19-26.Pesen, B. Özçelik, K. M. (2021). Geçmişten Günümüze Bazı Salgın Hastalıkların Toplum Üzerindeki Etkisi, Zfwt, Zeitschrift Für Die Welt Der Türken Journal Of World Of Turks, Vol 13, No.1, 227-248.

 • Yılmaz, U. Demir Yılmaz, E. N. & Yılmaz, M. (2021). Enstalasyon Sanatında Doğu İzleri ÜzerineGöstergebilimsel Bir İnceleme: Heike Weber, Rudolf Stingel ve Martin Roth Örnekleri . Art-e Sanat Dergisi , 14 (27) , 47-71 .

 • https://www.a3haber.com/2020/04/01/salgin-ve-sanat-ve-ya-da-pandemi-ve-kultur/ 01.04.2020. https://www.artdogistanbul.com/en/headline/banksyden-super-hemsire.htm 01.01.2022.

 • https://www.gettyimages.com.au/detail/news-photo/brazilian-graffiti-artist-aira-ocrespo-finishes-an-art-news- photo/1207623639?adppopup=true 13.01.2022.

 • http://www.cevirigazetesi.org/veba-sanatinin-bugun-hakkinda-bize-anlattiklari/ 13.01.2022.

 • https://www.theguardian.com/world/2020/mar/26/hazmat-suit-disease-deadly-viruses-danger-symbol-heroic 26.03.2020.

 • https://inspiringcity.com/2020/05/01/satirical-coronavirus-street-art-from-john-doh/ 11.01.2022. https://indepest.com/2020/04/25/banksy-with-a-mask/ 11.01.2022.

 • https://me.me/i/chinese-president-xi-winnie-the-pooh-jinping-in-a-covid-19-a9511519f4464f619eef42e883a6c89f 13.01.2022.

 • https://www.arttv.com.tr/yazi/koronavirusun-sanata-etkileri-the-effects-of-covid-19-on-art-yazan-fulden-karayel- okumus 13.01.2022.

 • https://ray.yorksj.ac.uk/id/eprint/4566/1/coronavirus-murals-inside-the-world-of-pandemic-inspired-street-art- https://www.bbc.com/news/uk-england-london-5341583 14.01.2022.

 • https://www.thedubrovniktimes.com/lifestyle/feature/item/8760-banksy-gets-creative-in-the-bathroom-during- quarantine 14.01.2022.

 • https://www.artsy.net/artwork/tvboy-love-in-the-time-of-covid 14.01.2022.

 • https://www.rferl.org/a/mural-masks-coronavirus-inspires-global-graffiti/30527353.html 13.01.2022. https://www.jornada.com.mx/ultimas/2020/05/10/el-coronavirus-inspira-el-graffiti-en-el-

 • mundo?fbclid=IwAR24fOfr4530oBBWSZ89U7lYJwZs2ME9zRlKUnfHQHqdJvdk61JaDjDkoJQ 14.01.2022. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_140b.jpg 14.01.2022.

 • https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_(1_of_2).jpg https://tr.sputniknews.com/20200416/banksy-bile-karantinada-esim-evden-calismamdan-nefret-ediyor-

 • 1041843285.html/ 14.01.2022)

                                                                                                    
 • Article Statistics