Tarihsel Ve Kültürel Değerlerin Yaşatılmasında Müzelerin Rolünün Malatya Müzeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2022-94
Language : null
Konu :
Number of pages: 374-379
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlığa ait maddi mirasın muhafaza edildiği mekanlar olarak müzeler, yaşanmışlıklara sahip olan değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasında oldukça önemli bir misyona sahiptir. Bu kurumların kent içerisinde sayılarının artırılması ve daha da önemlisi kent sakinlerinin ziyaretlerine sunulması kentin eğitim ve kültür seviyesinin yükselmesine imkan vermektedir. Bu bilince sahip olan kurumların da gerekli ortamın hazırlanmasına katkı sağlaması gerekmektedir. İşte binlerce yıllık bir tarihsel ve kültürel mirasa sahip olan Malatya kentinin de bu zenginliği ortaya koyacak müzelere sahip olması bir zorunluluk oluşturmaktadır. Son yıllarda kent merkezinde öncelikle yerel yönetimlerin ve sonrasında da diğer kurumların konuya göstermiş oldukları hassasiyetin bir sonucu olarak müzecilik bakımından önemli gelişmeler yaşanmıştır. Yapılan bu çalışmada Malatya kent merkezinde müzecilik bakımından son yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda kent sakinlerinin ziyaretine açılan müzelerin, tarihsel ve kültürel değerlerin muhafazası ve yaşatılması bağlamında, genel durumları hakkında bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

As places where the material heritage of humanity is preserved, museums have a very important mission in transferring values that have lived experiences to future generations. Increasing the number of these institutions in the city and, more importantly, allowing the residents of the city to visit, allows the education and cultural level of the city to increase. Institutions with this awareness should also contribute to the preparation of the necessary environment. It is a necessity for the city of Malatya, which has a heritage of thousands of years, to have museums that will reveal this richness. In recent years, important developments have been experienced in the city center in terms of museology, primarily as a result of the sensitivity of local governments and then other institutions to the subject. In this study, it has been tried to give information about the studies carried out in the city center of Malatya in recent years in terms of museology. In this context, an evaluation was made about the general situation of the newly opened museums in the city center and opened to the visitors of the city.

Keywords


 • Atagök, Tomur (2003). Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar, Müze Eğitimi Seminerleri (I) Akdeniz Bölgesi Müzeleri,

 • Atagök, Tomur (2003). Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar, Müze Eğitimi Seminerleri (I) Akdeniz Bölgesi Müzeleri, Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü: Antalya, s. 25-29.

 • Onur, Bekir (2012). Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim Müze Psikolojisine Giriş, İmge Kitabevi: Ankara.Tunçer, Mehmet (2013). Koruma Kavramının Tarihsel Gelişimi, Kültürel Miras Mevzuatı, Anadolu Üniversitesi Yayınları: Eskişehir, s. 3-25.

                                                                                                    
 • Article Statistics