Kriz Yönetimi Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Covid-19 Pandemisine Yönelik İletişim Stratejisi

Author :  

Year-Number: 2020-65
Language : null
Konu :
Number of pages: 2948-2955
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz rekabet ortamında örgütler beklenmedik birçok gelişmenin etkisi altında faaliyetlerini yürütmeye çalışmaktadır. Covid-19 salgınının pandemi olarak tanımlanması ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan küresel bir krizin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kriz süreçlerinde yönetim ve iletişim yeteneği krizin etkilerinin azaltılması açısından önem taşımaktadır. Çalışma kapsamında Türk bankacılık sisteminde yer alan bankaların Covid-19 pandemisine yönelik iletişim stratejileri ve içeriği analiz edilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk Bankacılık Sektörü’ nün Covid-19 Pandemisine yönelik kurumsal iletişim duyurularının önceden belirlenen gruplar açısından karşılaştırmalı içerik analizinin yapılmasıdır. Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyette bulunan bankalarının Covid-19 Pandemisine yönelik belirttiği mesajların genel olarak müşterilere yönelik önlemler ve çalışanlara yönelik önlemler başlıkları altında sıralandığı ve önceden belirlenen gruplar arasında anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Organizations tries to carry out its activities under the influence of many unexpected developments in today's competitive environment. Identification of Covid-19 outbreak as a pandemic caused to the emergence of an economic, social and political global crisis. Management and communication skills in crisis processes are important for reducing the effects of the crisis. Scope of the study, communication strategies and content of the banks were analyzed in the Turkish banking system for Covid-19 pandemics. The purpose of this study is to make a comparative content analysis in terms of predetermined groups on Corporate Communication Messages of the Turkish Banking Sector for Covid-19 Pandemic. In this context messages of banks operating throughout the Turkey that specify for Pandemic are generally listed under the title of precautions for workers and customers and there was no significant difference between the predetermined bank groups.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics