Duygusal Zeka Göstergeleri Açısından “Mucize” Filminin Analizi

Author:

Year-Number: 2020-66
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 3280-3293
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sinema filmleri farklı hayatları belirli konular çerçevesinde tasvir etmektedir. Böylece izleyici film karakterlerinin içinde bulundukları ruh halleri ile tanışmaktadır. Bu nedenle de sinema filmleri niteliksel analizler için oldukça uygundurlar. Mahsun Kırmızıgül’ün yönettiği Mucize (2015) filmi 1960'ların yoksulluk içerisindeki Türkiye’sine ayna tutan ve duygusal zeka göstergelerine ilişkin canlı örnekler sunan bir filmdir. Türk sineması duygusal zeka açısından yeterince incelenmemiştir. Çalışmamızda Mucize filmi karakterlerinin kendi kendini ayarlama; motivasyon, empati; sosyal beceriler gibi duygusal zekada yeterlilik alanlarına uygun boyutları sinemasal anlatı temelinde incelenmiştir. Mahsun Kırmızıgül’ün Mucize filminde duygusal zekanın çeşitli boyutlarına sahip bireylerin hayatlarının bu beceri ile nasıl şekillendiği ustaca betimlenmiştir. Filmin geneli idealist bir öğretmenin insanların hayatına nasıl dokunduğu ve duygusal zeka açısından yoksul olan bir toplumun tam tersi duygusal zeka açısından gelişmiş insanların hayatlarını nasıl etkilediğini canlı bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Keywords

Abstract

Cinema films depict different lives within the framework of certain topics. Thus, the audience meets the moods of the movie characters. Therefore, cinema films are very suitable for qualitative analysis. “Mucize” directed by Mahsun Kirmizigul's (2015), the film holds a mirror to Turkey in the 1960s, and poverty is a film with live examples of indicators related to emotional intelligence. Turkish cinema has not been sufficiently studied in terms of emotional intelligence. Self-tuning of “Mucize” movie characters in our study; motivation, empathy; The dimensions appropriate for competence areas in emotional intelligence such as social skills were examined on the basis of cinematic narrative. In Mahsun Kirmizigul's “Mucize” movie, how the lives of individuals with various dimensions of emotional intelligence are shaped with this skill is masterfully described. The overall film reveals vividly how an idealistic teacher touches people's lives and how a society that is poor in emotional intelligence affects the lives of people developed in terms of emotional intelligence.

Keywords