Analysis Of Turkey's Foreign Trade Of Medical And Pharmaceutical Products In The Perspective Of Specialization And Competition

Author :  

Year-Number: 2020-65
Language : null
Konu :
Number of pages: 2871-2878
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türkiye’nin katma değeri ve stratejik önemi yüksek olan tıp ve eczacılık ürünleri dış ticaretindeki uzmanlaşma ve rekabet düzeyinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada, uzmanlaşma ve rekabet analizlerinde kullanılan endekslerden faydalanılmıştır. Çalışmada kullanılan, birbirinden farklı fakat birbirini destekleyici endeksler “Lafay Endeksi, Ticaret Dengesine Katkı Endeksi, Michaely Endeksi ve İhracat-İthalat Oranı Endeksi” şeklinde ifade edilebilir. 1997-2018 zaman dilimine ilişkin yapılan çalışmada yapılan analizlerin sonuçlarına göre, Türkiye tıp ve eczacılık ürünlerinin dış ticaretinde ağırlıklı olarak uzmanlaşma sağlayamamıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin söz konusu ürünlerdeki uzmanlaşma ve rekabet düzeyi giderek artış göstermektedir.

Keywords

Abstract

This paper aims to analyze the level of specialization and competition in the foreign trade of medical and pharmaceutical products which are of high added value and strategic importance in Turkey. In this context, we utilized the indices used in specialization and competition analyses. We can express the different but mutually supportive indices used in the study as “the Lafay Index, Index of Contribution to Trade Balance, Michaely Index and Export-Import Ratio Index”. According to the results of the analyses conducted in the study on the 1997-2018 time period, Turkey was not able to gain expertise in the foreign trade of medical and pharmaceutical products. However, Turkey's level of specialization and competition in these products increased over time.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics