İşe Alımda İdeal Uygulamaya Karşı: Davranışsal Boyutta Ege Bölgesi İk Uzmanlarının İşe Alım Terndleri

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2935-2947
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan sermayesinin öneminin anlaşıldığı süreçten buyana işe alım faaliyeti insan kaynakları yönetimin en önemli fonksiyonlarından biri haline gelmiştir. En iyiyi bulmaktan ziyade örgüt için en uygun adayı bulma fikri zamanla benimsenmeye başlamıştır ki yaşanan dönüşüm beraberinde farklı uygulamalar, yöntemler ve tercihleri de beraberinde getirmiştir. Bu süreçte örgütsel farklılıklar bulunmakla beraber bölgesel ortak eğilimler de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada Ege Bölgesi’nde yer alan 62 işletmenin işgören alımından sorumlu insan kaynakları uzmanı/yöneticisi ile görüşmeler yapılmış ve bölgeye ait olan insan kaynakları yöneticileri gözünden işe alım trendleri tespit edilmeye çalışılmıştır

Keywords

Abstract

Recruitment activity has become one of the most important functions of human resources management since the process of understanding the importance of human capital. The idea of finding the most suitable candidate for the organization rather than finding the best has started to be adopted over time, with the transformation that has been brought along with different practices, methods and preferences. While there are organizational differences in this process, regional common trends can also arise. In this study, interviews were made with the human resources specialist / manager responsible for the recruitment of 62 enterprises in the Aegean Region and recruitment trends were tried to be determined through the human resources managers belonging to the region.

Keywords