Covid-19 Salgınının Türkiye Turizm Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2757-2765
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Covid-19 küresel salgınının Türkiye turizm sektörü üzerine muhtemel etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için UNWTO (Dünya Turizm Örgütü)’nun, Mayıs 2020’de yayınladığı bir raporda Covid-19 salgınının uluslararası turizm faaliyetleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için yaptığı bir çalışma dikkate alınmıştır. UNWTO, uluslararası sınırların açılması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının temmuz, eylül ve aralık ayında gerçekleşmesi olasılıklarını Senaryo 1, Senaryo 2 ve senaryo 3 olarak üç modelle açıklamaya çalışmıştır. Elde edilen bulgularda, Senaryo 1’e göre Türkiye için turizm gelirlerinin yaklaşık 20 milyar dolar azalacağı; Senaryo 2’e göre yaklaşık 24 milyar dolar azalacağı ve son olarak senaryo 3’e göre turizm gelirlerinin bir önceki yıla göre yaklaşık 27 milyar dolar düşeceği ifade edilmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to reveal the likely impact of the Covid-19 global epidemic on Turkey's tourism sector. To achieve this goal, a study by UNWTO (World Tourism Organization) published in May 2020 to evaluate the impact of the Covid-19 outbreak on international tourism activities has been considered. UNWTO tried to explain the possibility of opening international borders and removing travel restrictions in July, September and December with three models: Scenario 1, Scenario 2 and scenario 3. In the findings, according to Scenario 1, it will be reduced by about $ 20 billion in tourism revenues for Turkey; according to Scenario 2, it will decrease approximately 24 billion dollars; and finally, according to scenario 3, it is stated that tourism revenues will decrease approximately 27 billion dollars compared to the previous year.

Keywords