Obligations of the Arbitrator in Arbitrator’s Contracts

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 3019-3023
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İrade serbestisi ilkesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan tahkim müessesesi, tarafların kanunun izin verdiği konularda uyuşmazlıklarını devlet mahkemelerine değil, kendi belirledikleri hakem adı verilen kişilere götürdükleri uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Tarafların uyuşmazlığın hakem aracılığıyla çözülmesi konusunda birbirleriyle yaptıkları sözleşme tahkim sözleşmesi olarak adlandırılırken, tahkim sözleşmesinin tarafları ile hakem veya –birden çok kişiden oluşması durumunda- hakemlerle yapılan sözleşme hakem sözleşmesi adını alır. Tahkim sözleşmesinin mutlaka uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra yapılması zorunlu değildir; uyuşmazlık ortaya çıkmadan da, çıkabilecek muhtemel bir anlaşmazlık için yapılması mümkündür. Ancak tarafların yapmış oldukları sözleşmede uyuşmazlığın konusu kanunun tahkime izin verdiği konulardan biri değilse, yapılan sözleşmeye rağmen, uyuşmazlık tahkime götürülemez. Bu çalışmamızda tahkim hukukundaki iki sözleşmeden biri olan hakem sözleşmesinde hakemin borçları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Emerged as a consequence of the principle of free will, the arbitration institution is a method of dispute resolution, which the parties take their disputes on the subjects permitted by the law, not to the state courts, but to individuals called arbitrators. While the agreement entered between the parties with each other in order to resolve the dispute through the arbitrator is called the arbitration agreement, the agreement concluded with the parties of the arbitration agreement with the arbitrator or, if it consists of more than one, the arbitrators is called the arbitrator’s contract. It is not obligatory to conclude an arbitration agreement after the dispute has arisen; it is possible to enter into an agreement for a possible dispute that may arise in the future, even before the dispute occurs. However, if the subject matter of the dispute in the contract entered by the parties is not one of the subjects that the law allows for arbitration, the dispute cannot be brought to arbitration despite the contract. In this study, arbitrator’s obligations were examined in arbitrator’s contracts, one of the two contracts in arbitration law.

Keywords