Suriyeli Çocuklar ve Velilerinin Görüşleri Çerçevesinde Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2623-2639
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada İstanbul ilinde bir geçici eğitim merkezinde eğitim alan Suriyeli çocukların aldıkları eğitimin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini araştırmacılar tarafından geliştirilen Suriyeli çocuklar için 8, velileri için 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formlarından elde edilen veriler oluşturmuştur. Görüşme sonucu elde edilen veriler NVivo paket programıyla modellenmiştir. Araştırmada Suriyeli çocukların Türkiye’ de aldıkları eğitimden memnun oldukları, okulu ve öğretmenlerini sevdikleri, kendilerine ders veren öğretmenlerini yeterli gördükleri, aldıkları eğitimde en çok yaşadıkları sorunun dil sorunu olduğu, ders çalışma ortamlarının yetersiz olduğu, kendilerini başarılı buldukları, Türk halkının kendilerine bakışını olumlu gördükleri anlaşılmıştır. Araştırmaya katılan Suriyeli veliler de Türk devletinin ve ailelerin yardımlarından memnun oluklarını, çocuklarının aldıkları eğitimi yeterli gördükleri, çocuklarının eğitimine yeterince destek olamadıklarını düşündükleri ve sorunlar çözülünce ülkelerine dönmek istedikleri ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to evaluate the education of Syrian children in a temporary education center in Istanbul. Phenomenology, one of the qualitative research patterns, was used in the research. The data of the research consisted of semi-structured interview forms developed by the researchers, consisting of 8 questions for Syrian children and 6 questions for their parents. The data obtained from the interview were modeled with NVivo package program. In the study, it was understood that syrian children are satisfied with the education in Turkey, they like their school and their teachers, they think their teachers are good enough, the most common problem in their education is the language problem, their study environment is inadequate, they find themselves successful and the Turkish people’s views towards them are positive. It is also revealed that, according to the Syrian parents participated in the study, they are satisfied with the help of the Turkish state and the families, the education of their children is good enough, they think they could not support the education of their children enough, and they want to return to their countries when the problems are resolved.

Keywords