Pandeminin Pazarlama Stratejilerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2669-2675
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küresel çapta COVID-19 hayatın tüm alanına etki etmektedir. Günlük hayatın durma noktasına gelmesinin yanı sıra, işletmelerin hayatta kalmak için mücadele etmesine ve ekonominin her geçen gün daha kötüye gitmesine sebep olmaktadır. COVID-19 salgını sebebiyle ilan edilen küresel pandemi ekonomiyi değişime uğratmış olup hava, kara ve deniz yolu ulaşımı, turizm, parekende sektörü ve daha çok sayıda sektörü de aksatmıştır. Belirsizlik ve ekonomik istikrarsızlık süreçleri, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde farklı etkilere sahiptir ve bu küresel çaptaki pandemi sürecinde de bu durum geçerlidir. Özellikle bu süreçte işletmelerin dijital mecrada var olmaları daha büyük bir önem kazanmıştır. İşletmelerin dijital ve pazarlama stratejilerini tekrardan gözden geçirmeleri gereklidir. Bu süreçte insanların evlerinde olmaları, evden çalışmaları sosyal medyayı daha fazla kullandıklarını göstermektedir. Bu yüzden işletmeler, sosyal medyadaki bilgilerini güncelleyerek profillerini ve haber akışlarını değiştirme yöntemlerini araştırmakta olup markalarının unutulmaması için hedef kitlelerinin ihtiyaçlarına uygun geçerli içerikler hazırlamaktadırlar ve dijital alanlarını optimize etmektedirler. Bu süreç; tüketicilerin ihtiyaçlarını da değiştirmiştir. Ancak işletmeler, sadece tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik değil evlerinde daha kalite zaman geçirebilmelerini sağlayan ürün ya da hizmetler de sağlamalıdırlar. Bu yaklaşım, sadece işletmelerin pazarlama stratejileri açısından değil devlet kurumları tarafından alınan sağlık önlemlerince sosyal açıdan da destekleyici olacaktır. Bu çalışmada küresel pandeminin etkilediği sektörler ve işletmelerin pazarlama stratejileri hakkında yapılan güncel araştırmalara yer verilmiştir ve yapılan literatür taramasıyla bir rehber niteliği olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

Global COVID-19 has affected all aspects of the life. Besides the daily life has come to a standstill, it has caused that the businesses are struggling to survive and the economy is getting worse every passing day. The global pandemic which has been anoounced due to the COVID-19 has changed the economy and disrupted the air, road and sea transportation, tourism, retai industry and many other sectors. Uncertainty and economic instability processes have got different effects on businesses which are operating in various sectors and this is also valid in this global pandemic process. Especially in this process, the existence of businesses in digital media has gained more importance. Businesses need to reconsider their digital and marketing strategies. The fact that people are staying at home and working from home has showed that they are using the social media more. For this reason, businesses are searching methods of changing their profiles and news flows by updating their information on social media and have prepared valid contents which are suitable for the needs of their target audience and have optimized their digital areas not to make their brands forgetten. This process has also changed the needs of consumers. However; businesses should provide products or services that not only adress consumers’ needs but also enable them to spend more quality time at their homes. This approach will be supportive not only about marketing strategies of businesses but also about social point by health measures taken by government insitutuions. In this study, current researches about the sectors affected by the global pandemic and businesses’ marketing strategies have been included and it may be commented as a guide by the literature review conducted.

Keywords