Sürdürülebilir Yatırım ve Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri: Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2020-65
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2997-3007
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve aynı zamanda risk sermeyesi yatırımcıları, sürdürülebilir yatırımlar olarak adlandırılan finansal varlıklara giderek daha fazla yatırım yapmaktadır. Bunun sonucunda, sürdürülebilir yatırım fonlarına karşı yatırımcıların ilgisinde çok büyük bir artış olmuştur. Sürdürülebilir yatırım fonlarında 2018 yılında, 2016 yılına nazaran, %38 oranında bir artış gerçekleşmiştir (Global Sustainable Investment, 2018:8). Bu artışla birlikte, sürdürülebilir yatırım alanında farklı yatırım stratejileri ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, sürdürülebilir yatırım pazarının son yirmi yılda nasıl geliştiğini ve sürdürülebilir yatırım stratejilerini açıklamaktadır.

Keywords

Abstract

In recent years, individual and institutional investors have been increasingly investing in financial assets called sustainable investments. As a result, there has been a huge increase in investors' interest towards sustainable investment funds. There was a 38% increase in sustainable investment funds in 2018 compared to 2016 (Global Sustainable Investment, 2018: 8). With this increase, different sustainable investment strategies have emerged in the field of sustainable investment. In this context, this study explains how the sustainable investment market has developed in the last two decades and sustainable investment strategies.

Keywords