Covid-19 Pandemisi Paralelinde Havalimanı Terminal İşletmelerinde Süreç Yönetimi

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2561-2574
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevcut gelişmeler ve kaydedilen ilerlemeler dahilinde her kesim için ulaşılabilir hale gelen havayolu seyahati sahip olduğu avantajlar ile günümüzün vazgeçilmez ulaşım modelidir. Havayolu taşımacılığının stratejik önemi, pek çok tehdidi beraberinde getirmektedir. Bu tehditlerin öncelikli hedefi olan terminaller; aynı zamanda uçuş emniyetini ve güvenliğini tehlikeye düşürecek unsurların geçiş noktasıdır. Bu nedenle uçuş emniyetini ve güvenliğini sağlamaya yönelik risk yönetim faaliyetleri yapılmakta, riskler tanımlanmakta ve proaktif önlemlerle tedbirler alınmaktadır. Ancak salgın gibi insan sağlığını tehdit eden olağanüstü tehditlerin ortaya çıkması durumunda, emniyetten ve güvenlikten taviz vermeden, seyahatlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ekonomik, sosyal ve stratejik öneme sahiptir. İlk olarak 2019 yılı Aralık ayında Çin’de görülen ve kısa bir zaman içerisinde pandemi haline gelen COVID-19’dan etkilenen başlıca sektör havayolu yolcu taşımacılığı olmuştur. Gerek salgın sonrasında gerekse gelecekte ortaya çıkabilecek benzer tehditlere karşın havalimanı terminallerindeki süreçlerin ortaya konulması; tehdit ve risklerin tesis, bölüm ve departmanlar yerine; TKY (Toplam Kalite Yönetimi) literatüründe yer alan ve uluslararası kalite standartları gerekliliği olan süreç yaklaşımıyla ele alınarak yönetilmesinin daha etkili olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle çalışma kapsamında havalimanı terminal işletmelerindeki iş ve faaliyetler süreç yaklaşımıyla ele alınmış ve salgının ortaya çıkmasıyla alınan çeşitli önlemler süreçler üzerinde değerlendirilerek öneriler getirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların ve getirilen önerilerin havacılık sektörünün en stratejik paydaşlarından olan havalimanı terminal yönetimi alanında yapılacak çalışmalara katkı sağlaması ümit edilmektedir.

Keywords

Abstract

Airline travel, which has become accessible for every income rate within the scope of current developments and progress, is today's indispensable transportation model with its advantages. The strategic importance of air transport brings with it many threats. Terminals, which are the primary target of these threats; it is also the crossing point for elements that will endanger flight safety and security. Therefore, risk management activities are carried out to ensure flight safety and security, risks are identified and measures are taken with proactive measures. However, in case of emerging threats such as epidemic that threaten human health, it is economical, social and strategic to ensure the sustainability of travel without compromising safety and security. Airline passenger transportation was the main sector that was first seen in China in December 2019 and was affected by COVID-19, which soon became a pandemic. To reveal the processes at the airport terminals, both after the epidemic and against similar threats that may arise in the future; instead of facilities, sides and departments of threats and risks; It is thought that it will be more effective to handle and manage it with the process approach in the TQM (Total Quality Management) literature, which is the requirement of international quality standards. For this reason, within the scope of the study, the works and activities in the airport terminal enterprises were handled with a process approach and various measures taken with the emergence of the outbreak were evaluated on the processes and suggestions were made. It is hoped that the findings and suggestions obtained as a result of the study will contribute to the work to be done in the airport terminal management field, which is one of the most strategic stakeholders of the aviation industry.

Keywords