Relationship Between Space and Art in Landscape Designs

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2368-2373
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mekân, en basit ve yalın haliyle “ev, yurt” anlamına gelmektedir. Mekân birçok amaçla, yöntemle, materyalle oluşturulan, farklı işlevleri olan ve değişik şekillerde sınırlandırılan boşluktur. Bu boşluk, her türlü insan ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla, tarih boyunca, mekân düzenleme/mekan oluşturma amacı güden farklı meslek disiplinlerinin de konusu olmuştur. Bu disiplinlerden biri de peyzaj mimarlığıdır. Peyzaj mimarları, yaptıkları tasarımlarda ekolojik yapıyı ve işlevselliği ön planda tutarak tüm duyu organlarına hitap edebilen, estetik bir değeri olan tasarımlar yapmakla yükümlüdürler. Bu estetik değerin tam olarak karşılanabilmesi ve ifade edilebilmesi, tasarımlarda sanatın kullanılmasıyla mümkündür. Bu çalışmada özellikle kentsel açık alanlarda yapılan peyzaj tasarımlarında mekân oluşturulurken etkin olan peyzaj öğeleri ve bunların bir sanat objesi olarak kullanım şekilleri ile sınıflandırma ölçütleri araştırılmış; yapılan çalışmalar incelenerek değerlendirmelerde bulunulmuştur. Peyzaj öğelerinin kalıcı ve geçici öğeler olarak sınıflandırıldığı ve kalıcı öğelerin de kendi içinde doğal-yapay ve iki boyutlu-üç boyutlu olarak ayrıldığı elde edilen sonuçlardan biridir. Peyzaj tasarımlarında sanatın uygulanması veya sanatın peyzaj tasarımlarına entegre edilmesi, yüzey veya hacim sanatları gibi farklı sanat dallarının bu peyzaj öğelerine uygulanması şeklinde görülmektedir. Bu çalışmada özellikle yeni dönemde yapılan çağdaş uygulamalara örnekler verilmiştir. Yine, peyzaj - mekan - sanat üçlemesi içerisindeki kuvvetli ilişkinin hem mekana ve hem de peyzaja değer kattığı, peyzaj tasarımcısının sanatsal gücünün ve yeteneğinin mekanın insanlar tarafından beğenilmesinde çok önemli kriterlerden biri olduğu, peyzaj tasarımlarında kullanılan sanatsal değerlerin mekanın kalitesini arttırıcı etkiler arasında yer aldığı, sanatsal kaygılarla oluşturulan mekanlarda mekânsal belleğin ve mekânsal kimliğin daha kuvvetli olduğu, ulaşılan diğer sonuçlar arasındadır.

Keywords

Abstract

The place means “the home and the homeland” in its most simple and ordinary form. Place is a space created by many methods, materials, with different functions and bordered in different ways. This space has been the subject of different occupational disciplines throughout history, aiming to create space / space to meet all kinds of human needs. This space has been the subject of different occupational disciplines which aiming to create space / designing space to meet all kinds of human needs in throughout history. One of these disciplines is landscape architecture. Landscape architects are obliged to make designs with an esthetic value that can address all sensory organs by prioritizing ecological structure and functionality in their designs. This aesthetic value can be fully met and expressed by using art in designs. In this study, landscape elements which are effective in landscape designs especially in urban open spaces and their usage as an art object and classification criteria are investigated. Studies have been examined and evaluated. It is one of the results that landscape elements are classified as permanent and temporary elements and permanent elements are classified as natural-artificial and two-dimensional and three-dimensional in themselves. The application or the integration of art in landscape designs is seen as the application of different branches of art such as surface or volume arts to these landscape elements. Also, some of the results achieved that the strong relationship in the landscape - place - art trilogy adds value to both place and landscape; the artistic strength and talent of the landscape designer is one of the most important criteria for the appreciation of the place by the people; artistic values used in landscape designs are among the effects that increase the quality of the space; spatial memory and spatial identity are more powerful in the places created with artistic concerns.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics