Birinci Dünya Savaşı’nda 7. Kolordu’da Görülen Salgın Hastalıklar

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2374-2383
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birinci Dünya Savaşı sırasında ordular yalnızca birbirleriyle değil, kimi zaman birbirlerinden daha öldürücü bir düşmanla, salgın hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Özellikle kötü beslenme ve olumsuz hava ve barınma koşulları, hem askerlerin hem de sivil nüfusun kolera, tifüs, dizanteri, hatta grip gibi hastalıklar neticesinde ölümlerine yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nda Yemen’de bulunan 7. Kolordu’da sıhhiye hizmetleri, bölgenin merkeze uzak olması, coğrafi koşulların elverişsizliği gibi sebeplerle iyi idare edilememişti. Bu yüzden salgın hastalıklar Yemen’de daha fazla görülmekteydi. Gerek Taiz gerekse Tehame harekât bölgesinde rastlanan çeşitli hastalıklar arasında iskorbüt, dizanteri, sıtma, çiçek, karahumma ve kolera başta gelmekteydi. Bu hastalıklara engel olmak için çeşitli önlemler alınmakta ve bu önlemler doktorlar tarafından tutulan defterlere kaydedilerek kolordu baştabipliğine rapor verilmekteydi. Ancak alınan raporlarda vefatların artmış olduğunun tespit edilmesi, salgın hastalıklar için alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

During the First World War army not only with each other, sometimes with each other than a deadly enemy, was forced to deal with epidemic diseases. In particular, malnutrition and adverse weather and housing conditions, both soldiers and civilian population of cholera, typhus, dysentery, and even the flu has led to the death as a result of disease. The first world war in Yemen in the 7th Corps medical service the region is far from the center, such as geographic conditions badness administration was not good reasons. Therefore, the epidemic was seen more in Yemen common in the Taiz area needed Tehame scorbutic between various diseases, dysentery, malaria, flowers, typhoid and cholera to come first. As measures of this disease vaccine soldiers. In this context, the vaccine is applied to who, what seemed like an effect doctors are held by the record book are to report to and the corps was chief physician. However, the increase in reports of the death that is determined, the measures for outbreaks of disease indicates inadequate.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics