Grupla Psikolojik Danışmada Grup Liderinin İrrasyonel Düşünce ve İnançları

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2384-2390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grupla psikolojik danışma sürecinde grup dinamiği üzerinde etkili olan birçok terapötik faktör bulunur. Bu terapötik faktörlerden en etkili olanlardan biri de grubun lideridir. Grup liderinin grupla psikolojik danışma sürecinde liderlik rolüne yüklediği anlam grup dinamiği üzerinde pozitif veya negatif bir etki oluşturmaktadır. Lider kendi öznel fikirlerini gruba yansıtmaması gerektiğini bilir, ancak grup süreci ile ilgili gerçekçi olmayan düşünce ve inançlara sahip olabilir. Bu araştırmada amaç, grupla psikolojik danışma kapsamında grup liderinin irrasyonel düşünce ve inançlarını ve bunların grup dinamiğine etkisini incelemektir. Bu düşünce ve inançlar doğrultusunda araştırmada, liderin etik kurallara uygunluğu, üyeler ile olan ilişkisi, kişilik özelikleri, bu düşünce ve inançlarının grup sürecine etkisi konuları ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

There are many therapeutic factors that affect group dynamics in the psychological group counseling process. One of the most important factors is a grup leader. The meaning that the group leader attributes to the leadership role in the group counseling process creates a positive or negative effect on the group dynamics. The aim of this study is to examine the irrational thoughts and beliefs of the group leader and their effects on group dynamics within the scope of group counseling. Morover, in line with these thoughts and beliefs, the subjects such as the compliance of the leader with the ethical rules in the group, the releationship with the members, the personality traits of leader and the effect of these thoughts and beliefs on the group process are discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics