Toplumsal Cinsiyetin Satın Alma Tarzları Üzerindeki Rolüne İlişkin Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-64
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2523-2532
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumsal cinsiyet rolü, bireye biyolojik cinsiyetinden bağımsız şekilde toplum tarafından yüklenmektedir. Bireyin günlük yaşamında karşılaması gereken birçok istek ve ihtiyacı bulunmaktadır. Bu istek ve ihtiyaçları gidermek için satın alım yapmaktadır. Bireyi yaşamı boyunca etkileyen toplumsal cinsiyet rolü onun satın alma kararını da etkiler. Bu yüzden toplumsal cinsiyet rollerinin satın alma karar tarzlarını ne şekilde etkilediğinin bilinmesi, işletmelerin stratejilerini ve planlarını oluşturmasında önemli rekabet araçlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın gayesi, toplumsal cinsiyetin satın alma karar tarzları üzerindeki rolünü araştırmaktır. Bu çerçevede Uşak il merkezinde yaşayan 18 yaş ve üzeri kadınlar çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS 23.0 ve AMOS 22.00 paket istatistik programlarından yararlanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre; toplumsal cinsiyet rolü ile satın alma tarzları arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The gender role is imposed on the individual by the society, regardless of their biological sex. The individual has many desires and needs to meet in his daily life. It makes purchases to meet these demands and needs. The gender role that affects the individual throughout his life also affects his purchasing decision. Therefore, knowing how gender roles affect purchasing decision styles stands out as one of the important competitive tools in establishing strategies and plans of businesses. The purpose of working in this direction is to investigate the role of gender on purchasing decision styles. In this framework, women 18 and older living in the city center of Uşak constitute the scope of the study. SPSS 23.0 and AMOS 22.00 package statistics programs were used in the analysis of the data. According to the results reached; It was determined that there was a significant relationship between gender role and purchasing styles.

Keywords