Ülkemizde Son 10 Yılda Yürütülen Sağlığı Geliştirme Programları

Author :  

Year-Number: 2020-64
Language : null
Konu :
Number of pages: 2549-2560
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlığı koruma ve geliştirme bireyden aileye, aileden topluma ve toplumdan kurumlara uzanan bir süreçtir. Sağlığı koruma ve geliştirmede öncelikle ülkelerin toplumu yeterince tanıması gerekmektedir. İlk kez 1920 yılında karşımıza çıkan sağlığı geliştirme kavramı günümüzde de toplumda artan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü için bütüncül bir yaklaşım sunarak küresel boyutta önem kazanmaktadır. Toplumda artan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü için bütüncül bir yaklaşım sunan sağlığın geliştirilmesi küresel boyutta önem kazanmaktadır. Ülkemizde 2011 yılında 663 sayılı kararnameyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün amacı; birey ve toplum sağlığı hakkında bilgilenme, farkında olma ve kontrol etme yeteneklerini artırmaktır. Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, müdürlüğe bağlı diğer daire başkanlıkları ile işbirliği halinde birçok sağlığı geliştirme programları yürütülmektedir. Sağlığı koruma geliştirmede koruyucu sağlık alanında çalışan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bireyin ve beraberinde toplum sağlığının geliştirilmesinde halk sağlığı hemşirelerinin dünyadaki ve ülkemizdeki politika ve programları yakından izlemesi gelecek sağlıklı toplumlar açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Health protection and promotion is a process that extends from the individual to the family, from the family to the community, and from the community to the institutions. Countries need to know society sufficiently in protecting and promoting health. The concept of health promotion, which was first encountered in 1920, is gaining global importance by offering a holistic approach to the control of increasing infectious and non-communicable diseases in the society. The aim of the General Directorate of Health Promotion, which was established by the Ministry of Health in our country in 2011 with the decree numbered 663; to increase their ability to be informed, aware, and control about individual and community health. Many health promotion programs are carried out in cooperation with the General Directorate of Public Health and other departments under the Ministry of Health. Nurses working in the field of preventive health have important responsibilities in health protection and promotion. It is important for the future healthy societies that public health nurses closely monitor the policies and programs in the world and in our country in the development of the individual and the community health.

Keywords


 • Özdemir, T. & Karadağ, G. (2020). “Ülkemizde Son 10 Yılda Yürütülen Sağlığı Geliştirme Programları” International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 64; pp:2549-2560 ÜLKEMİZDE SON 10 YILDA YÜRÜTÜLEN SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI Health Promotion Programs Carried Out in Our Country in The Last 10 Years Arş. Gör. Tuğba ÖZDEMİR Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Entitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Doktora Programı, tugbaozdemir321@gmail.com, İzmir/TÜRKİYE Maltepe Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8968-0684 Doç. Dr. Gülendam KARADAĞ Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi / Halk Sağlığı Hemşireliği AD. gkaradag71@gmail.com, İzmir/TÜRKİYE ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0289-5306 ÖZET Sağlığı koruma ve geliştirme bireyden aileye, aileden topluma ve toplumdan kurumlara uzanan bir süreçtir. Sağlığı koruma ve geliştirmede öncelikle ülkelerin toplumu yeterince tanıması gerekmektedir. İlk kez 1920 yılında karşımıza çıkan sağlığı geliştirme kavramı günümüzde de toplumda artan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü için bütüncül bir yaklaşım sunarak küresel boyutta önem kazanmaktadır. Toplumda artan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrolü için bütüncül bir yaklaşım sunan sağlığın geliştirilmesi küresel boyutta önem kazanmaktadır. Ülkemizde 2011 yılında 663 sayılı kararnameyle Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nün amacı; birey ve toplum sağlığı hakkında bilgilenme, farkında olma ve kontrol etme yeteneklerini artırmaktır. Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, müdürlüğe bağlı diğer daire başkanlıkları ile işbirliği halinde birçok sağlığı geliştirme programları yürütülmektedir. Sağlığı koruma geliştirmede koruyucu sağlık alanında çalışan hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir. Bireyin ve beraberinde toplum sağlığının geliştirilmesinde halk sağlığı hemşirelerinin dünyadaki ve ülkemizdeki politika ve programları yakından izlemesi gelecek sağlıklı toplumlar açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler: Sağlığı geliştirme, sağlığı geliştirme programları, halk sağlığı hemşireliği

                                                                                                    
 • Article Statistics