Yükseköğretimde Paylaşılan Liderlik

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2308-2316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim kurumların değişen ve karmaşık çalışma ortamında liderlik ne anlama gelmektedir? Liderlik, tek bir birey yerine bir ekip tarafından yürütülürse başarı getirir mi? Türkiye’de liderlik üzerine birçok araştırma yapılmasına rağmen yükseköğretimde paylaşılan liderlik ile ilgili çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Paylaşılan liderlik literatürünün incelenmesine dayanan bu makale, paylaşılan liderliğin ne anlama geldiğini, türleri ve boyutları nelerdir, ne gibi fırsatlar sunar, hangi koşullarda daha etkili olur, karşılaşılabilecek zorlukları, yükseköğretim kurumlarında uygulanırken ne gibi hususlara dikkat edilmeli, uygulamanın başarılı olabilmesi için ekip paydaşları tarafından yapabilecekleri ve ekip bileşiminde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

What does leadership mean in the changing and complex working environment of higher education institutions? Does leadership bring success if it is run by a team rather than a single individual? Although there are many studies on leadership in Turkey it appears to be limited to the work on shared leadership in higher education. This article, which is based on the review of shared leadership literature, what the shared leadership means, what are its types and dimensions, what opportunities it offers, under which conditions it will be more effective, the difficulties that may be encountered, what issues should be paid attention to when implementing in higher education institutions, and what can be done by team stakeholders in order for the application to be successful and issues to be considered in team composition were tried to be explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics