A Model Which Illustrates the Negative Impacts Of Instagram as a Virtual Community on Digital Immigrants and Digital Natives

Author :  

Year-Number: 2020-63
Language : null
Konu :
Number of pages: 2202-2215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital dönüşümlerle birlikte varlık gösteren sanal topluluklar ile dijital göçmenler ve dijital yerlilerden yola çıkan çalışmanın amaçları: (1) sanal topluluk olarak Instagram’ın dijital göçmenler ve dijital yerliler üzerindeki olumsuz etkilerine dair bir model geliştirmek, (2) sanal topluluk olarak Instagram’ın dijital yerliler ve dijital göçmenler üzerindeki olumsuz etkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bu bağlamda ekonomik olumsuzluklar, kültürel olumsuzluklar, bireysel olumsuzluklar, güvensizlik ve etik olumsuzlukların sosyal olumsuzluklara etkileri üzerine beş hipotez geliştirilmiş ve bunların test edilmesi için bir model oluşturulmuştur. Yapısal Eşitlik Modellemesi içerisinde yer alan Partial Least Square (PLS) yöntemiyle analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda tüm hipotezler doğrulanmıştır.

Keywords

Abstract

The purposes of the study which focuses on the virtual communities that emerges with the digital transformations together with digital immigrants and natives are: (1) to develop a model of the negative impacts of Instagram as a virtual community on digital immigrants and digital natives, (2) to evaluate these impacts comparatively. In this context, five hypotheses are developed on the impacts of economic, cultural, individual negativities, distrust and ethical negativities on social negativities and a model is created to test these hypotheses. Analyses are made via the method of Partial Least Square (PLS) which is included in Structural Equation Modeling. All of the hypotheses are verified at the conclusion of the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics