Hanlıktan Bağımsız Cumhuriyete: Özbekistan

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2174-2185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Baltık, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde birçok yeni devlet kurulmuştur. Kurulan bu devletler için geçmişte edindikleri Çarlık ve Sovyet Rusya tahakkümü ortak bir tecrübe olmuştur. Sovyet sonrası dönemde ise söz konusu devletler için bağımsızlıklarını güvence altına alma düşüncesi yeni endişe kaynağı olmuştur. Özbekistan da bu devletler arasında yer almıştır. Ancak Özbekistan sahip olduğu beşeri ve doğal kaynaklarıyla da dikkatleri üzerine çekmiştir. Hanlıklar döneminde ayrılıkçı zihniyetin bedelini Özbek halkı ağır bir şekilde ödemiştir. Bu durumun farkında olan İslam Kerimov “Öbek” kimliğini ön planda tutarak milli bir politikayla devleti hedeflerine ulaştırmak için çabalamıştır. Bu çalışmada bölgesel aktör olarak yıldızı parlayan genç Özbekistan Cumhuriyeti’nin tarihten edindiği tecrübeler ışığında mevcut durumu tetkik edilmiştir.

Keywords

Abstract

After the dissolution of the Soviet Union, many new states were established in the Baltic, Caucasus and Central Asian regions. The domination of Tsarist and Soviet Russia, which they acquired in the past, has been a common experience for these states. In the post-Soviet era, the idea of securing their independence for these states was a new concern. Uzbekistan was also among these states. However, Uzbekistan attracted attentions with its human and natural resources. The Uzbek people heavily paid the price of the separatist mentality during the Khanates period. Islam Kerimov, who was aware of this situation, tried to reach the state to its goals with a national policy by prioritizing the "Uzbek" identity. In this study, the current situation of the young Republic of Uzbekistan, whose star shines as a regional actor, has been investigated in the light of its experience in history.

Keywords