Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İkna Ediciliğinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1893-1902
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ikna edici metin özelliği taşıma durumlarının belirlenmesidir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Bu amaca ulaşmak için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında MEB tarafından ortaokullar için hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitapları doküman olarak incelenmiştir. Metinler öncelikler türlerine ayrılmıştır. Belirlenen hikâye edici metinler ve bilgilendirici metinler, ikna edicilik özelliği taşıma durumunun belirlenmesi için Beyreli ve Konuk (2016) tarafından geliştirilen “İkna Edici Metinleri Değerlendirmeye Yönelik Rubrik” ile puanlanmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan hikâye edici ve bilgilendirici metinlerin önemli bir kısmının ikna edicilik özelliğini taşıdığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the persuasive text feature carrying status of the reading texts in Turkish, 5, 6, 7 and 8th Grade Turkish textbooks. Descriptive model was used in the research. In order to achieve this goal, 5, 6, 7 and 8th Grade Turkish Course Books prepared by MONE for 2018-2019 academic year were examined as documents. Texts are divided into priority types. The determined narrative texts and informative texts were scored with “Rubric for Evaluating Persuasive Texts” developed by Beyreli and Konuk (2016) to determine the persuasiveness feature. As a result of the research, it was determined that a significant part of the narrative and informative texts in Turkish secondary school textbooks have persuasive feature.

Keywords


 • Tenekeci, M.. (2020). “Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İkna Ediciliğinin İncelenmesi”, International Social

 • Sciences Studies Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 61; pp:1893-1902. ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN İKNA EDİCİLİĞİNİN İNCELENMESİ Analysis Of The Persuasive Of Texts In Secondary School Turkish Course Books Mustafa TENEKECİ Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Uşak / TÜRKİYE ORCID: 0000-0002-7770-7691 ÖZET Bu araştırmanın amacı Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki okuma metinlerinin ikna edici metin özelliği taşıma durumlarının belirlenmesidir. Araştırmada betimsel model kullanılmıştır. Bu amaca ulaşmak için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında MEB tarafından ortaokullar için hazırlanan 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitapları doküman olarak incelenmiştir. Metinler öncelikler türlerine ayrılmıştır. Belirlenen hikâye edici metinler ve bilgilendirici metinler, ikna edicilik özelliği taşıma durumunun belirlenmesi için Beyreli ve Konuk (2016) tarafından geliştirilen “İkna Edici Metinleri Değerlendirmeye Yönelik Rubrik” ile puanlanmıştır. Araştırma sonucunda ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan hikâye edici ve bilgilendirici metinlerin önemli bir kısmının ikna edicilik özelliğini taşıdığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: İkna edici metin, Ortaokul, Türkçe, Türkçe Ders Kitabı

                                                                                                    
 • Article Statistics