Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük İdari Kadrosunda Çalışanların Spor Yapma Alışkanlıklarının İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1873-1878
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumun her kesiminden ve her yaştan insanın spor yaparak daha sağlıklı olabileceği ve kaliteli bir hayat süreceği bilinmektedir. Bu minvalden yola çıkarak spor yapma kültürü ve alışkanlığının her yaştan, her kesimden insana kazandırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük bünyesindeki şubelerde masa başı işler yapan idari personelin spor yapma alışkanlıklarını ortaya koymaktır. Rektörlük bünyesinde görev yapmakta olan toplam 106 personelden katılıma gönüllü 86 personel üzerinde anket uygulanmıştır. Personelin spor yapma alışkanlıkları, ne sıklıkla spor yaptıkları ve hangi tür aktivitelerle ilgilendikleri gibi soruları cevaplamalarına dayanacak olan anket, literatürdeki benzer anketlerden esinlenerek, araştırmacılar tarafından tasarlanmıştır. Katılımcıların %29,1’i kadın, %70,9’u erkeklerden oluşmaktadır. En yüksek katılımcı yaş aralığı ise %43 ile 31- 35 yaş aralığı olarak görülmüştür. Katılımcıların %45,3’ü sporla ilgilenirken, %54,7’si ilgilenmemektedir. İlgilenmeme sebebi olarak %14’ü sağlık sorunları, %15,1’i yetersiz zaman, %7’si ise alan bulamama gibi gerekçeler göstermişler, geriye kalanlar ise herhangi bir gerekçe belirtmemişlerdir. Sonuç olarak; Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük bünyesinde çalışan personelin spor yapma alışkanlıklarının düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Personelin üniversite spor tesislerine yönlendirilmeleri, spor yapma alışkanlıklarını geliştirme adına motive edilmeleri gerektiği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

It is known that people of all ages and ages of the society can be healthier and lead a quality life by doing sports. Based on this aspect, the culture and habit of doing sports should be brought to people of all ages and all walks of life. The aim of this study is to reveal the sports habits of the administrative staff who do desk jobs at the branches of the Rectorate of Mardin Artuklu University. A survey was conducted on 86 volunteers who participated in the 106 staff working within the Rectorate. The questionnaire, which will be based on answering questions such as personnel's sports habits, how often they do sports and what kind of activities they are interested in, was designed by researchers, inspired by similar surveys in the literature. 29.1% of the participants are women and 70.9% are men. The highest participant age range was between 31-35 years old with 43%. While 45.3% of the participants are interested in sports, 54.7% are not. As a reason for not being interested, 14% showed health problems, 15.1% insufficient time, and 7% stated reasons such as not being able to find a space, and the rest did not give any reason. As a result; It has been determined that the personnel working at Mardin Artuklu University Rectorate have low levels of sports habits. It is thought that the staff should be directed to university sports facilities and motivated to develop their sports habits.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics