Bir ‘Kendin Yap Modeli’ Olarak Selfie: İnstagram ve Sanat Sorunsalı Üzerine

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1833-1839
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Instagram sayesinde pek çok kişi ve sanatçı sosyal medya aracılığı ile oluşan demokratik ortam sayesinde kendi kendilerine yetebilir hale gelmiş, kendilerini ve eserlerini kolayca diğer kullanıcılara, yani izleyicilere, arada denetleyen mekanizmalar olmaksızın, sunabilir konuma ulaşmışlardır. Kişinin kendi kendine yetebilir hale gelmesi ve akıllı telefonların özellikleri bireyselciliği de beraberinde getirse de, aynı zamanda kullanıcıya kendini dilediği gibi sunma özgürlüğü sağlamış ve selfie, yani özçekim mevhumunu hayatımıza iyice yerleştirmiştir. Sağlanan demokratik ortam ve teknoloji sayesinde ortaya çıkan bu kendi kendinelik durumu ise Kendin Yap (DIY) modelleri ile amaçsal benzerlikler taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, bu kavramlar arasındaki ilişkiyi incelerken selfie olarak adlandırılan bu fotoğraf türünün de sanat olarak kabul edilip edilemeyeceğini tartışmaktır.

Keywords

Abstract

With Instagram, many people and artists have become self-sufficient thanks to the democratic environment created through social media, and have reached a position where they can easily present themselves and their works to other users, that is, to audiences, without the means of supervision. Even though the self-sufficiency of the person and the features of the smart phones bring individualism along, it also provides the user with the freedom to present himself as they wish and place selfie into our lives. This self-state, which has emerged thanks to the democratic environment and technology, has intrinsic similarities with DIY models. The purpose of this study is to discuss whether this type of photography called selfie, can be accepted as an art while examining the relationship between these concepts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics