Çağın Vebası: Dejenere Olmuş Tüketim Kültürü, Ivan Illich Örneği

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2049-2058
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tüketim, yaşamımızın her alanında var olan temel bir ihtiyaçtır. Bir eksikliği gidermek anlamında kullanılan ihtiyaç kavramı, zamanla, daha fazlasına sahip olma anlamına gelerek, biyolojik ve fizyolojik gereksinimlerin yerini sosyo-kültürel ve estetik ihtiyaçların almasına neden olmuştur. Yeni yeni ihtiyaçların ortaya çıkması, tüketim arzusunun sürekli dinamik tutulmasına ve birtakım etik sorunlara neden olmaktadır. Bu bakımdan bu çalışmada amaçlanan, Ivan Illich örneği üzerinden, tüketimin temel ihtiyaçlardan sınırsız ihtiyaçlara doğru gidişatının sakıncalarını ortaya koymak ve onun tüketim toplumuna yönelik itirazlarını incelemektir. Illich’in tüketim toplumu bağlamında yapmış olduğu kurumsal eleştirilerin, konjonktürel/güncel gelişmeler düşünüldüğünde, günümüzün birtakım sorun ve sonuçlarıyla örtüştüğü görülür. Yapmış olduğu eleştiriler halen güncelliğini korumakta, haklılığına dayanak bulabilmekte ve bu yönüyle daha ilerisine bir projeksiyon tutmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada amaçlanan bir diğer husus, ‘‘Ivan Illich örneği’’ referans alınarak, onun iddia etmiş olduğu hipotezlerin/teorilerin güncel meseleler ve gelişmelerle örtüşüp örtüşmediğini tespit etmeye çalışmak ve sunduğu savları irdelemektir.

Keywords

Abstract

Consumption is a basic need that exists in all areas of our lives. Needs are used to overcome a deficiency but over time, it means having more and caused to replace socio-cultural needs rather than biological and physiological needs. Identification of new needs causes to keep dynamic of consumption and some ethical problems. Therefore the aim of this study is to examine and criticized that moveing from basic needs to unlimited needs of consumption and to examine his objections to the consumer society. It seems to overlap institutional criticisms made by Illich about consumer society with some of today's problems and consequences, considering the current cyclical developments. Considering cyclical/current developments, Illich's institutional criticisms made in the context of consumer society seem to overlap with some of today's problems and consequences. His criticisms are still up-to-date, he can find a basis for his rightfulness and in this respect he keeps a projection further. Therefore, another point of purpose in this study is trying to find out whether it overlaps with current issues and developments of the hypotheses/theories and to examine the arguments it offers by referring to the Ivan Illich example.

Keywords