Modada Zamansız Yaratıcılık Örneği: Roberto Capucci

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : null
Konu :
Number of pages: 1804-1820
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihi boyunca insanların güzel görünme ve beğenilme arzuları, her zaman daha güzeli arama ve eskisinin yerine (aynısını değil de) farklı olanı edinme çabaları moda döngüsünü yaratmıştır. Moda sürekli değişen bir döngü içerisinde, uzun süre elit sınıfa özgü kalmıştır. Moda toplumsal olayların yansımasını da içerir; insanların modaya uyma dürtüsü ile savaşlar, barışlar, icatlar, güncel sanat olayları modayı her açıdan etkisi altına almıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra değişen moda yapısı içerisinde İtalyan modasına yön verenlerden olan Roberto Capucci, tasarımları sanat eseri çerçevesinde değerlendirilen bir sanatçı/tasarımcıdır. Moda tarihinin önemli tasarımcılarından olan Capucci, giysi tasarımlarında çizgi, renk, doku, hacim, malzeme kullanımında yeni yönleri deneysel olarak keşfetmiştir ve özgün yeni silüetler ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada; Roberto Capucci’nin “zamansız yaratıcılık” yaklaşımı, tasarım öğeleri üzerinden ve Capucci’den seçilmiş 22 tasarım görseli ile incelenmiş ve bu yaklaşım günümüz moda tasarımcılarının moda koleksiyonlarındaki özgün örneklerle ilişkilendirilerek bir değerlendirme yapılmıştır. Roberto Capucci’nin kendine özgü yaratıcılık kavramını, tasarımlarında kullandığı malzeme ve giysi üretim teknikleri açısından tasarım öğeleri bağlamında nasıl oluşturduğunu ortaya çıkarmak amaç edinilmiştir. Roberto Capucci tasarımlarındaki zamansız yaratıcılık yaklaşımı, günümüz moda tasarımcıları tarafından Capucci tekniklerinin kullanılış biçimleri ile devam eder. Çalışma, Roberto Capucci’nin modaya olan katkısının anlaşılması ve ortaya çıkarılması açısından önem taşımaktadır.

Keywords

Abstract

Throughout the history of humanity, people desired to look beautiful and to be liked. The search for the better changed to be as the search for a differentiation and created the fashion cycle. Fashion is in an ever changing cycle and remained specific to elite class for a long time. It is also the reflection of social events; wars, peace, inventions, contemporary art events. Roberto Capucci is one of those who directs Italian fashion in the changing fashion structure after World War II. He is an artist / designer whose designs are evaluated within the framework of his work of art. Capucci, being one of the important designers of fashion history, has experimentally discovered new aspects in the use of lines, colors, textures, volumes, materials in garment designs and has created new original silhouettes. In this study; Roberto Capucci’s 22 selected designs from the perspective of “timeless creativity” are examined through design elements and an evaluation is made in relation to the original examples of today's fashion collections of designers. It is aimed to reveal how Roberto Capucci created his unique creativity concept in terms of design elements in terms of materials and clothing production techniques used in his designs. The timeless approach to creativity in Roberto Capucci designs continues with the use of Capucci techniques by today's fashion designers. The study is important to understand and reveal Roberto Capucci's contribution to fashion.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics