Alman Seyyah Andreas David Mordtmann ve Yörükler

Author:

Year-Number: 2020-62
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 2080-2085
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seyahatname, Sefername ve anı kitapları, bir coğrafyanın, bir ülkenin veya bir şehrin tanınmasında önemli yer tutan önemli tarihsel kaynaklardır. Seyahatnameler, bir seyyahın gezip gördüğü belli bir coğrafi alana ve tarihsel döneme dair izlenimlerini ve topladığı bilgileri metne aktardığı yazılardır. Bu eserleri kaleme alanlar, gezip gördükleri yerleri, gerek tarihî ve kültürel açıdan gerekse sosyolojik açıdan kendi bakış açılarıyla görerek izlenimlerini aktarırlar. Bazı tarihçilerin seyyah olmaları ve bir tarihçi tarafsızlığında seyahatlerini kaleme almış olmaları bu seyahatnamelerin değerlerini daha da artırmaktadır. 19. Yüzyılda Alman Seyyahlar’dan Andreas David Mordtmann (A. D. Mordtmann) Osmanlı Devletini dolaşmış ve gezilerini “Anadolu” adlı seyahatnamesinde toplamış, Osmanlı toplumunu ve medeniyetini ekonomisini açıklamıştır. A. D. Mordtmann Türkçe bilen ve münevver bir bakış açısına sahip birisi olarak “Anadolu” adlı seyahatnamesinde yazdıkları önyargılı olsa da, göz ardı edilemeyecek değerli bilgiler vermektedir. Bu çalışma da A. D. Mordtmann’ın “Anadolu” Seyahatnamesi’nin “ Kuzeybatı Küçük Asya (In Nordwest Kleinasien) bölümünden Yörükler hakkında bilgi verilecektir.

Keywords

Abstract

Travelogues, to a certain geographical area where the pilgrim see over a historical period and that the information it collects impressions and articles which are quoted in the text. Travels, books and memories of times, but, a geography are important historical sources holds an important place in the recognition of a country or a city.These works convey the impressions of the residents, the places they visit and the places they see, both historically and culturally, from a sociological point of view. The fact that some historians are travelers, and that they have received a stay in a historian's impartiality, are further enhancing the values of these travel destinations. A.D. Mordtmann from the German Travels in the 19th Century traveled to the Ottoman Empire and did not escape from looking at the trips "Anatolian" in his travels, but looking at Ottoman society and civilization with prejudice despite being intellectual and cultural. A. D. Mordtmann, who speaks Turkish and who has an intellectual point of view, has given valuable information that can not be ignored, even if he or she is prejudiced in the travels "Anatolia". In this study, A.D. Mordtmann's "Anatolien" Travel Names will be informed about Yörükler from the "In Nordwest-Kleinasien" section of Trip to Yörükler.

Keywords