Is Queer Social Work Possible?

Author :  

Year-Number: 2020-61
Language : İngilizce
Konu :
Number of pages: 1718-1723
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihsel olarak heteronormatif düzen içerisinde cinsiyetler arası farklılıklar, heteroseksüellik dışındaki cinselliklerin kabul görmemesi gibi durumları gözlemlemek mümkündür. Cinsellikler, cinsel yönelimler ve cinsiyet kimliklerinin toplumsal olarak üretilen sistematik bir yapıya dayandığını ifade eden queer teori, ‘normal görünme ve davranma’ fikrine karşı çıkarak, kavramların, tanımlamaların sorgulanması gerektiğine dikkat çekmiştir. Queer teorinin birçok farklı boyutta sosyal eşitsizlikleri ele alması, sosyal hizmet mesleği ve disiplinin sosyal adaleti sağlama yönündeki misyonu ile yakından ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu makalede queer teori açıklanarak, queer bir sosyal hizmetin var olup olamayacağı tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Historically, it is possible to observe gender differences within the heteronormative order, and non-acceptance of sexualities other than heterosexuality. The queer theory, which states that sexualities, sexual orientations and gender identities are based on a socially produced systematic structure, opposed the idea of looking and behaving normally and pointed out that concepts and definitions should be questioned. It is possible to say that queer theory deals with social inequalities in many different dimensions, and is closely related to the social work profession and the mission of the discipline to ensure social justice. In this article, queer theory will be explained and it will be discussed whether there is a queer social work.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics