Mülteci Öğrencilerin Eğitimi, Öğretmen Yeterliliği ve Entegrasyon Çalışmaları

Author:

Year-Number: 2020-60
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 1528-1536
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası göç ve göçmen eğitimi ikinci dünya savaşından bu yana özellikleAvrupa ve Amerika gibi ülkelerin gündemini meşgul etmektedir. Bu ülkelerdemografik yapıları içinde barındırdıkları göçmen öğrencilere ev sahibi ülkenin diliniöğretme ve sosyal hayata en hızlı şekilde uyum sağlamaları konusunda ciddiçalışmalar yapmaktadırlar. Göçmen nüfusun ülkeye uyum sağlama konusunda dil öğretiminin en etkili yol olduğu yapılan çalışmalarda mevcuttur. Özellikle çocuklarınyeni hayatlarına alışmalarının anahtarı ev sahibi ülkenin dilini öğrenmelerindedir. Bu çerçevede çalışmada mülteci öğrencilerin eğitimi konu edindirilmiştir.

Keywords

Abstract

International migration and immigranteducationhavebeenoccupyingtheagenda of countriessuch as Europe and America since thesecondworldwar. Thesecountriesarecarryingoutseriousstudies on teachingthelanguage of thehostcountry and adaptingthemtothesocial life in thefastestway. It is found in thestudiesthattheimmigrantpopulation is themosteffectiveway of teachinglanguagetoadapttothecountry. In particular, thekeytochildren'sadaptationtotheirnewlives is tolearnthelanguage of thehostcountry. In thiscontext, thestudy of refugeestudentswasdiscussed.

Keywords